DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/4/144999

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН

S. М. Osipenko, S. V. Belay, V. М. Batsamut

Анотація


Проведено аналіз витрат на матеріальне забезпечення частин та підрозділів сил охорони правопорядку, сформовано факторну систему показника вартості матеріального забезпечення. Розроблено схему управління витратами на матеріальне забезпечення частин та підрозділів сил охорони правопорядку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про здійснення державних закупівель : закон України від 01.06.2010 р. № 2289-VI // Відомості Верховної Ради України. – № 33. – Ст. 471.

Викулов С. Ф. Военно-экономический анализ / С. Ф. Викулов, В. Н. Ткачев, В. Я. Ушаков. – М. : Воениздат, 2001. – 360 с.

Бажин И. И. Информационные системы менеджмента / И. И. Бажин. – М. : ВШЕ, 2000. – 688 с.

Бєлай С. В. Оптимізація розподілу ресурсів за видами забезпечення в умовах обмеженого фінансування частин та підрозділів сил охорони правопорядку / С. В. Бєлай // Системи озброєння та військова техніка. – Х. : Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 2009. – № 1 (17). – С. 80–84.

Бєлай С. В. Економічне обґрунтування прийняття рішення командиром частини, підрозділу внутрішніх військ під час виконання службовобойових задач / С. В. Бєлай // Збірник наукових праць НА ДПС України. – № 51. – Ч. ІІ. – Хмельницький : Вид-во НА ДПС України ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 3–7.

Бєлай С. В. Факторно-операційний підхід до управління службово-бойовою діяльністю військових частин / С. В. Бєлай, С. М. Осипенко // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 49–53.

Послойное моделирование как инструмент военно-экономического анализа // Вестник Ярославского регионального отделения РАЕН. – 2008. – № 2. – Т. 2. – С. 54–59.

Чебан Т. М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Т. М. Чебан, Т. А. Калінська, І. О. Дмитренко; за ред. В. Є. Труша. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 214 с.

Гаджинский А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. – М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2004. – 432 с.
Copyright (c) 2020 S. М. Osipenko, S. V. Belay, V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР