DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/1/145803

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ З ЯКІСТЮ КРЕАТИВНОЇ ЧАСТИНИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ, ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ВИПУСКНИКІВ ВВНЗ ТА ЇХ ПОДАЛЬШОЮ УПРАВЛІНСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

V. V. Dovbnya, V. І. Penkov, Т. А. Sutyshev

Анотація


Надається первинний аналіз зв’язку показників навчання з якістю виконання креативної частини кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт випускників вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). Розглядається вплив зазначених чинників на подальшу управлінську діяльність випускників на офіцерських посадах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція військової освіти в Україні: [постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 р. № 1410].

Біжан І. В. Організація навчально-виховного процесу, методичної і наукової роботи у вищій військовій школі : підруч. / І. В. Біжан, В. С. Афанасенко, М. П. Деменко та ін. – Х.: ХВУ, 2001. – 410 с.

Про вищу освіту : закон України // Голос України. – 2002. – 5 берез. – № 43.

Варнавских Е. А. Критерии творческой активности курсанта военного вуза / Е. А. Варнавских // Военная мысль. – 2003. – № 3. – С. 56–58. 5. Марі Г. І. Діяльність викладача у вищих військових навчальних закладах щодо формування у курсантів командирських якостей офіцера / Г. І . Марі // Честь і закон. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2003. – № 1. – С. 36–37.
Copyright (c) 2019 V. V. Dovbnya, V. І. Penkov, Т. А. Sutyshev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР