DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/4/145829

ДИНАМІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ СЛУЖБОВО-БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

І. І. Prykhodko, A. V. Tymchenko, І. І. Lypatov, І. V. Vorobyova, Ya. V. Matsegora

Анотація


1. Бубеев Ю. А. Третий всероссийский симпозиум по проблеме боевого стресса / Ю. А. Бубеев, Т. Г. Симакова // Военномедицинский журнал. – 2005. – № 3. – С. 77.

2. Мозговий В. І. Особистісний симптомокомплекс стресостійкості / стресовразливості у військовослужбовців служби правопорядку : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / В. І. Мозговий. – Х., 2006. – 24 с.


3. Петровский В. Н. О роли факторов перманентного боевого стресса в формировании нервно-психических расстройств у военнослужащих / В. Н. Петровский, В. Ю. Соколов // Военномедицинский журнал. – 2005. – № 3. – С. 60.

4. Приходько І. І. Визначення стресостійкості у військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України під час виконання спеціального службово-бойового завдання / І. І. Приходько // Вісник Національної академії оборони України : зб. наук. праць.– К. : НАОУ, 2008. – Вип. 4 (8). – С. 116–122.

5. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. Практикум / Н. Е. Водопьянова. – СПб : Питер, 2009. – 336 с. 6. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. Телесные технологии / М. Е. Сандомирский. – СПб : Питер, 2008. – 256 с.

 

<a href=" https://drive.google.com/open?id=1CIZGGYc2FLSq675HaEbsDvb3lc7UK3c7 " class="my-link">Завантажити повний текст статті</a>


Повний текст:

PDF

Посилання


Бубеев Ю. А. Третий всероссийский симпозиум по проблеме боевого стресса / Ю. А. Бубеев, Т. Г. Симакова // Военно-медицинский журнал. – 2005. – № 3. – С. 77.

Мозговий В. І. Особистісний симптомокомплекс стресостійкості / стресовразливості у військовослужбовців служби правопорядку : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / В. І. Мозговий. – Х., 2006. – 24 с.

Петровский В. Н. О роли факторов перманентного боевого стресса в формировании нервно-психических расстройств у военнослужащих / В. Н. Петровский, В. Ю. Соколов // Военно-медицинский журнал. – 2005. – № 3. – С. 60.

Приходько І. І. Визначення стресостійкості у військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України під час виконання спеціального службово-бойового завдання / І. І. Приходько // Вісник Національної академії оборони України : зб. наук. праць.– К. : НАОУ, 2008. – Вип. 4 (8). – С. 116–122.

Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. Практикум / Н. Е. Водопьянова. – СПб : Питер, 2009. – 336 с.

Сандомирский М. Е. Защита от стресса. Телесные технологии / М. Е. Сандомирский. – СПб : Питер, 2008. – 256 с.
Copyright (c) 2019 І. І. Prykhodko, A. V. Tymchenko, І. І. Lypatov, І. V. Vorobyova, Ya. V. Matsegora

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР