КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ, ЗМІСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНОГО ДУХУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Автор(и)

  • О. О. Illiuk

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/4/145830

Анотація

Розглянуто сутність морального духу військовослужбовців та зміст його складників. Запропоновано критерії та формулу оцінювання рівня морального духу особового складу.

Посилання

Трусов Є. В. Педагогічні погляди Григорія Ващенка про національний ідеал виховання та проблеми його формування у військовослужбовців [Електрон. ресурс] / Є. В. Трусов, О. В. Бойко. – Режим доступу: http://vashchenko.lviv.ua/textes/a_artik.html.

Порицкий Л. Первая мировая война: проблемы и военное искусство [Електрон. ресурс] / Л. Порицкий. – Режим доступу: http://www.zn.ua/3000/3150/64686/.

Макарович О. Особливості психологічної підготовки армій країн НАТО [Електрон. ресурс] / О. Макаревич. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6 &n=35&c=636.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – [изд. 8-е]. – М. : Сов. энцикл., 1970. – 900 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

Философский словарь. – М. : Политиздат, 1980. – 444 с.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : закон України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2011-12.

Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України : указ Президента України від 04.09.1998 р. № 981/98 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://uazakon.com/document/spart67/inx67738.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті