DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/1/148936

ПРИЗНАЧЕННЯ І СТАТУС НОВОСТВОРЮВАНОЇ СТРУКТУРИ НА БАЗІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

О. М. Shmakov

Анотація


Обґрунтовано призначення і статус новостворюваної структури. Наведено пропозиції щодо корегування її завдань відповідно до проекту Закону України “Про національну гвардію України”, а також першочергові проблеми стосовно побудови зазначеної структури.
Т


Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 21.12.2000 р. № 2171-ІІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. – № 9. – Ст. 38.

Про Національну гвардію України: Закон України від 04.11.1991 р. № 1774-12 // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 1. – Ст. 1 (зміни та доп. // Там само. – 1993. – № 12. – Ст. 99; № 32. – Ст. 460).

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-ІІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Про міліцію: Закон України від 06.04.2000 р. № 1642-III // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. – № 10. – Ст. 79.

Качур П. Проект Закону України “Про Національну гвардію Міністерства внутрішніх справ України” (Розпорядження ГУ ВВ МВС України від 08.07.2005 р. № 167, Київ).

Про Національну гвардію України: Закон України (проект) № 1317 від 10.01.2008, httр: portal.rada.gov.ua.

Про Положення про територіальну оборону України: Указ Президента України від 27.03.1998 р. № 225/98.
Copyright (c) 2019 О. М. Shmakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР