DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/1/148941

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У СТРУКТУРІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

О. V. Lavnichenko

Анотація


Наведено обґрунтування доцільності відтворення військових частин оперативного призначення, а також обсяги завдань, які вони повинні виконувати у структурі внутрішніх військ. Зазначено чинники, що впливають на визначення достатньої чисельності з’єднань і військових частин оперативного призначення внутрішніх військ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція будівництва внутрішніх військ МВС України на період до 2005 року.

Концепція розвитку внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року (Затв. наказом МВС України № 1167 від 29.11.2006 р.).

Гріценко А. Загрози для України мають переважно внутрішній характер // Наша газета. – 2002. – 12 лип.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-ХІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.
Copyright (c) 2019 О. V. Lavnichenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР