DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/1/148946

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА АНАЛІЗ ЙОГО ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ

К. О. Protasenko

Анотація


Проаналізовано існуючі визначення поняття “інформаційне забезпечення”. Запропоновано визначення інформаційного забезпечення внутрішніх військ та його склад. Окреслені основні проблемні питання стосовно інформаційного забезпечення внутрішніх військ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гуріна Н. Інформаційне протиборство – один з головних напрямків політики сучасних міжнародних відносин // Схід. – 2004. – № 1. – С. 54–57.

http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/SOC /POLCOM/content.htm

Аргументы и факты. – 1984. – № 40. – С. 7.

Богданович В. Ю. Інформаційна безпека України та шляхи її забезпечення. Ч. 1: Основні засади забезпечення інформаційної безпеки України: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 100 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови // http://www.slovnyk.net

Корчакова Н. Стихійно-послідовний інформаційний процес сьогодні. Яким він має бути завтра? (проблеми інформаційного забезпечення) // Український регіональний вісник. – 2002. – № 42. – С. 14.

Мацюк В. Я. Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення: Дис...канд. юр. наук / НАДПСУ. – К.: Ірпінь, 2004. – 205 с.

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верхов. Ради. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Полежаев А. П., Савелий М. Ф., Швец Н. Я. Технические средства и системы управления в органах внутренних дел. – М., 1986. – С.13.

Авер’янов В. Б. Державне управління в Україні: Навч. посіб. – К.: Автори, 1999. – 435 с.

Державне управління: теорія і практика: Наук. видання. Кол. авт.: В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк та iн.; За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

Куліш А. Напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України // Форум права. – 2006. – № 3. – С. 72–76.

Замаруєва І., Лєнков С., Рось А. Державне та військове управління як об’єкт інформаційної боротьби // Наука і оборона. – 2007. – № 3. – С. 28–34.
Copyright (c) 2019 К. О. Protasenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР