DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/1/148949

ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОГО РЕЗЕРВУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ МВС УКРАЇНИ

О. V. Kryvenko, P. А. Fanagey

Анотація


Надано аналіз нормативно-правової бази, що визначає правові аспекти проходження служби у військовому резерві, наведено набутий досвід Збройних Сил України з цього питання. Обґрунтовано етапи та основні напрямки переведення внутрішніх військ на нову структуру військових резервів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 04.04.2006 р. № 3597– IV // Відомості Верхов. Ради України. – 2006. – № 38. – ст. 324.

Про структуру військового резерву людських ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. № 1426.

Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. № 1644.

Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України від : Указ Президента України від 01.02.2007 р. № 66/2007 // Секретаріат Президента України.

Біла Книга 2006 : Оборонна політика України. – К. : МОУ, 2006. – 133 с. 6. Шелест Є. Ф., Горда М. Я., Лішавський В. Г. Основи створення нової структури військового резерву людських ресурсів // Наука і оборона. – 2004. – № 1. – С. 20–24
Copyright (c) 2019 О. V. Kryvenko, P. А. Fanagey

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР