DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/1/148954

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕКТОРА ПРАВОПОРУШЕНЬ У МЕГАПОЛІСІ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЧАСТИНАМИ І ПІДРОЗДІЛАМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

V. P. Gorodnov, О. І. Fyuk, О. V. Tsys

Анотація


Розроблено методику прогнозування вектора правопорушень для забезпечення можливості раціонального розподілу сил і засобів підрозділів і частин внутрішніх військ по найбільш важливих об’єктах і районах мегаполіса під час виконання завдання з охорони громадського порядку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. № 2236-XII // Відомості Верхов. Ради. – 1992. – № 29. – Ст. 398.

Про внутрішні війська: Закон України від 31.10.1995 р. № 407/95 // Відомості Верхов. Ради. – 1995. – № 42. – Ст. 304.

Городнов В. П. Вища математика (популярно, із прикладами): Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – Х.: НУА, 2005. – 384 с.

Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики: Учебник. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 416 с.

Плюта В. Сравнительний многомерний анализ в эконометрическом моделировании. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 176 с.
Copyright (c) 2019 V. P. Gorodnov, О. І. Fyuk, О. V. Tsys

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР