DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/3/66/155103

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВОГНЕВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

M. M. Аdаmchuk, I. S. Lugovskyi, O. V. Mynko

Анотація


На основі розглянутих підходів до оцінювання бойових можливостей підрозділів запропоновано методику оцінювання вогневих можливостей артилерійського підрозділу Національної гвардії України.

Ключові слова


артилерійський підрозділ Національної гвардії України, вогневі можливості, норми витрати боєприпасів, експертний метод.

Повний текст:

PDF

Посилання


Об оценке огневых возможностей войск в операции [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://militaryarticle.ru/voennayamysl/1996-vm/8805-ob-ocenke-ognevyhvozmozhnostej-vojsk-v-operacii (дата обращения : 22.06.2018). – Загл. с экрана.

Бойове застосування артилерії Національної гвардії України (дивізіон,

батарея, взвод, гармата) [Текст] : навч. наоч. посіб. – Київ, 2015. – 147 с.

Нормы расхода снарядов. Правила стрельбы и управления огнем наземной артиллерии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/6726022/page:73/ (дата звернення : 22.06.2018). – Назва з екрана.

Довідник офіцера артилерійського підрозділу [Текст] : навч. посіб. / М. М. Ляпа, П. Є. Трофименко, С. П. Латін та ін. – Суми : Сумськ. держ. ун-т, 2013. – 588 с.

Аналіз підходів до визначення можливостей формувань ракетних військ і артилерії [Текст] / О. В. Майстренко, П. І. Стужук, В. М. Приміренко, М. В. Адаменко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький, 2015. – № 3 (65). – С. 149–163.

Плужников, А. Л. Оценка возможностей мотострелковых (танковых) подразделений в обороне [Текст] / А. Л. Плужников // Военная мысль. – 2011. – № 8. – С. 37–44.

Калиновский, О. Н. Об оценке огневых возможностей войск в операции [Текст] / О. Н. Калиновский // Военная мысль. – 1996. – № 5 (9, 10). – С. 52–56.

Експертні методи дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stud.com.ua/48803/filosofiya/ekspertni_met odi_doslidzhennya (дата звернення : 02.07.2018). ). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 M. M. Аdаmchuk, I. S. Lugovskyi, O. V. Mynko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР