DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/4/43/168322

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВТРАТ У БОЮ З УРАХУВАННЯМ ЧИННИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ РОЗВІДКИ ТА УПРАВЛІННЯ, ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ, ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НЕСПОДІВАНОСТІ ТА ВВЕДЕННЯ РЕЗЕРВІВ

V. V. Obriadin, V. V. Antonets, V. V. Ovcharenko

Анотація


Розглянуто питання створення і використання математичної моделі оцінювання взаємних втрат різнотипно озброєних підрозділів протидіючих сторін у бою, що може виникнути у локальному конфлікті. Модель забезпечує проведення аналізу втручання у процес бою чинників, які характеризують діяльність створеної системи розвідки, ступінь удосконалення системи управління вогнем, вплив фактора несподіваності у відкритті вогню та визначення часу введення резервів.


Ключові слова


система розвідки, система управління вогнем, введення резервів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Булойчик, В. М. Системный подход к формализации процессов боевых действий в операциях при создании моделирующих комплексов [Текст] / В. М. Булойчик, В. К. Синявский // Наука и военная безопасность МО Республики Беларусь. – 2008. – № 4 (20). – С. 40–45.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] / Е. С. Вентцель. – М. : Наука, 1969. – 576 с.

Вентцель, Е. С. Исследование операций [Текст] / Е. С. Вентцель. – М. : Сов. радио, 1972. – 552 с.

Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и её инженерные приложения [Текст] / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Высш. шк., 2007. – 479 с.

Фендриков, Н. М. Методы расчетов боевой эффективности вооружения [Текст] / Н. М. Фендриков, В. И. Яковлев. – М. : Воениздат, 1971. – 224 с.

Кудрявцев, Е. М. MATHCAD 2000. Символьное и численное решение разнообразных задач [Текст] / Е. М. Кудрявцев. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 576 с.

Городнов, В. П. Прогнозування динаміки показників процесу вогневих контактів для оцінювання підготовленості військовослужбовців підрозділів спеціального призначення до виконання бойового завдання по знешкодженню озброєних злочинців [Текст] / В. П. Городнов, С. М. Свистович, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2010. – № 2. – С. 40–44.

Овчаренко, В. В. Методика оцінювання існуючого рівня підготовленості військовослужбовців підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ до виконання бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців [Текст] / В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 45–51.

Оцінка можливих втрат особового складу підрозділів внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань [Текст] / В. В. Обрядін, В. І. Тробюк, Р. Л. Решетило, П. В. Пістряк // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 7–10.
Copyright (c) 2020 V. V. Obriadin, V. V. Antonets, V. V. Ovcharenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР