DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207112

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ ВЛУЧНІЙ СТРІЛЬБІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ІНОЗЕМНИХ АРМІЙ

V. Yavtushenko, D. Kozlov, G. Zlyvka

Анотація


Розглянуто підходи до навчання влучній стрільбі у збройних силах провідних країн світу та Збройних Силах України. Навчання влучній стрільбі має велику актуальність у Збройних Силах України з огляду на ведення бойових дій на сході України та перехід Збройних Сил України до підготовки з використанням стандартів НАТО. Проведено порівняння системи базової вогневої підготовки Збройних Сил України та США. Проаналізовано інновації, що апробовані та широко застосовуються у системі базової вогневої підготовки військовослужбовців збройних сил Німеччини, США, Великої Британії, Швейцарії та Бельгії. Наведено етапи роботи інструктора з вогневої підготовки, показано ефективність впливу індивідуального підходу і тренажної підготовки на навчання влучній стрільбі. Розглянуто заходи та засоби психологічного впливу, що застосовуються інструкторами з вогневої підготовки збройних сил США для формування психологічної стійкості та психологічної готовності стрільця до виконання стрільби.

Запропоновано приклади і порядок застосування електронних тренажерів для формування стійких навичок влучної стрільби, відпрацювання одноманітності виконання пострілу і коригування помилок стрільця під час стрільби. Викладено результати проведеного експерименту щодо запровадження індивідуального підходу у навчання стрільбі зі стрілецької зброї. На основі проведеного аналізу підходів до базової стрілецької підготовки запропоновано методику поєднання існуючої системи навчання стрільбі зі стрілецької зброї з методиками навчання в іноземних арміях, що дасть змогу підвищити ефективність проведення занять з вогневої підготовки у Збройних Силах України без збільшення витрат боєприпасів.


Ключові слова


влучна стрільба, індивідуальний підхід, тренажна підготовка стрільця, методика навчання влучній стрільбі, психологічна мотивація стрільця, психологічна готовність стрільця

Повний текст:

PDF

Посилання


Організація підготовки та методика проведення занять з дисципліни “Стрілецька зброя та вогнева підготовкаˮ : метод. посіб. Вінниця, 2008. 165 с.

Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин, затверджений наказом Генерального штабу Збройних сил України від 17.04.2018 р. № 160. Київ, 2018. 319 с.

Пригодська Ю. В. Психологічна підготовка стрільця під час виконання вправ з пістолета. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. Вип. 4. С. 210–213.

Богуш О. Ю. Психологічні чинники навчання кульовій стрільбі майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2012. Вип. 16. С. 55–64.

Колесников А. С. Психологическая подготовка стрелка. Young Scientist. 2019. Вип. 23 (261). С. 367–371.

Бараненко О. Основи підготовки стрільця високоточника URL: https://shooter-space.com/blog/osnovi-pdgotovki-strltsja-visokotochnika (дата звернення: 21.04.2020).

Лавніченко О. В., Черніченко Ю. М., Задирака В. В., Пожидаєв А. О. Методика вогневої підготовки. Харків, 2005. 120 с.

Козяр М. М., Виноградський Б. А., Ковальчук А. М. Основи влучної стрільби : навч. посіб. Львів : СПОЛОМ, 2008. 108 с.

Rifle Marksmanship M16A1, M16A2/3, M16A4, and M4 carbine. FM 3-22.9 (FM23-9). 2003. 353 р.

Tir et instruction du tir , ТТА–150 – 2012. 167 р.

Alain Baeriswyl, Philippe Perotti, L'instruction du tir. 2006. 151 р.

Мацко Л., Прищак М., Годлевська В. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. Вінниця, 2014. 164 с.

Личко А. Е., Иванов М. Я. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков и опыт его практического применения. Москва : Фолиум, 1995. 64 с.

Engagement Skills Trainer: The Commander’s Perspective. Fort Leavenworth, Kansas. 2017. 91 р.

Neues Schiessausbildungskonzept, nSAK. 2010. 11 р.
Copyright (c) 2021 V. Yavtushenko, D. Kozlov, G. Zlyvka

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР