DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207141

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЦИРКУЛЮЄ НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

V. Yelchenkov, O. Smyrnov

Анотація


Класифіковано порушення властивостей інформації, які можуть бути реалізовані з боку порушника стосовно об’єкта інформаційної діяльності Національної гвардії України.

Проведено аналіз і класифікацію загроз безпеці інформації на об’єкти інформаційної діяльності та її циркуляції в інформаційно-телекомунікаційних системах, що дозволить спростити процес складання плану захисту інформації та підвищити ефективність його складання на об’єкті інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Запропоновано загальний опис загроз порушення властивостей інформації.


Ключові слова


комплексна система захисту інформації, спостережність, керованість, технічний захист інформації, загрози безпеці інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Ленков С. В., Перегудов Д. А., Хорошко В. А. Методы и средства защиты информации: в 2 т. / за ред. В. А. Хорошко. Киев : Арин, 2008. 464 c.

Бабак В. П. Теоретичні основи захисту інформації : підручник. Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2008. 752 с.

Хорошко В. О., Чередниченко В. С., Шелест М. Є. Основи інформаційної безпеки / за ред. проф. В. О. Хорошка. Київ : ДУІКТ, 2008. 186 с.

НДТЗІ 1.5-001-2000. Захист інформації. Технічний захист інформації. Радіовиявлювачі. Класифікація. Загальні технічні вимоги.

Соколов А. В., Шаньгин В. Ф. Защита информации в распределительных корпоративных сетях и системах. Москва : ДМК Пресс, 2002. 6З6 с.

Конахович Г. Ф. Защита информации в телекоммуникационных системах. Київ : МК-Пресс, 2005. 288 с.

Нормативне забезпечення інформаційної безпеки / С. М. Головань та ін. ; за ред. проф. В. О. Хорошка. Київ : ДУІКТ, 2008. 533 с.

Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах : навч. посіб. Київ : КМ Академія, 2003. 244 с.

Модель технічних розвідок “ТР-2030ˮ. Київ : Адміністрація Держспецзв՚язку, 2016. Кн. 1–5.
Copyright (c) 2020 V. Yelchenkov, O. Smyrnov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР