DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207150

ОХОРОНА ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I. Volkov

Анотація


Проведено аналіз чинних нормативно-правових актів у сфері правоохоронної діяльності Національної гвардії України під час виконання завдань з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав в Україні, зокрема в умовах їх можливої евакуації. На основі узагальнення та оцінки спеціальних норм права, що регулюють вказану сферу суспільних відносин, викладені погляди та запропоновані шляхи вдосконалення нормативного регулювання такої діяльності.


Ключові слова


Національна гвардія України, конвенція, охорона, евакуація, дипломатичні представництва, консульські установи

Повний текст:

PDF

Посилання


Про дипломатичні зносини : Віденська конвенція від 18.04.1961 р. (ратифікована з обмовкою Указом Президії ВР СРСР № 2208-VI від 11.02.1964 р., Указом Президії ВР УРСР від 21.03.1964 р.) URL :http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_048/conv (дата звернення: 19.03.2020).

Про консульські зносини : Віденська конвенція від 24.04.1963 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_047/conv (дата звернення: 20.03.2020).

Про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які належать до персоналу дипломатичних місій : Віденська конвенція від 14.12.1973 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_389 (дата звернення: 11.03.2020).

Конституція України: прийнята на пʼятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV. Офіційний вісник України. 2004. № 35. С. 11.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 24. С. 9.

Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.07.2014 р. № 713. Офіційний вісник України. 2014. № 65. С. 77.

Волков І. М., Сутюшев Т. А. Організація системи охорони обʼєктів дипломатичного призначення в умовах виникнення загроз їх безпеці. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2 (35). С. 163–170.

https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.21.

Сутюшев Т. А., Волков І. М. Спосіб переходу від охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу до евакуації у разі реалізації загроз його безпеці. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2 (60). С. 159–164. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.20.

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Офіційний вісник України. 2015. № 46. С. 13.

Про затвердження типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 544. Офіційний вісник України. 2015. № 62. С. 82.

Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Офіційний вісник України. 2000. № 15. С. 7.

Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.02.2016 р. № 74. Офіційний вісник України. 2016. № 22. С. 101.

Інструкція про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2016 р. №859. Офіційний вісник України. 2016. № 77. С. 107.

Порядок організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.08.2016 р. № 773. Офіційний вісник України. 2016. № 77. С. 103.
Copyright (c) 2020 I. Volkov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР