DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215629

ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ КОНЦЕПЦІЯМ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЯК ОДИН ІЗ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ВОЄННОЇ ТЕОРІЇ

T. Sutushev, M. Ermoshin

Анотація


Розглянуто розвиток двох складових воєнної теорії – теорії воєнного мистецтва і теорії озброєння та техніки. На історичних прикладах збройних конфліктів зіставлено ступінь відповідності розвитку цих складових в учасників конфліктів з результатами цих конфліктів. Зазначену відповідність подано як один із принципів розвитку воєнної теорії. Окремо, стосовно України наведено приклади спроб реалізації цього принципу у різні історичні періоди. З урахуванням воєнно-політичної ситуації, що складається як усередині, так і навколо України, висловлено судження про виправданість певного домінантного впливу процесу розроблення концепцій застосування сил безпеки і оборони на тенденції розвитку озброєння та військової техніки.


Ключові слова


принцип розвитку воєнної теорії, розвиток систем озброєння та військової техніки, концепції застосування військ (сил)

Повний текст:

PDF

Посилання


Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах : зб. XIX наук.-техн. конф. Чернігів : ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військ. техніки, 2019. 312 с.

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми і перспективи : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса : Військова акад., 2019. 479 с.

Владимиров В. Формирование механизированных бригад “Страйкерˮ в Сухопутных войсках США. Зарубежное военное обозрение. 2004. № 6. С. 30–36.

Кравченко А. Ю., Хованов Д. Г. Методический поход к оценке готовности технологий создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Военная мысль. 2014. № 8. С. 37–44.

Кларк Уэсли К. Как победить в современной войне : пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. 240 с.

Михайлов А. Иракский капкан. Москва : Яуза, Эксмо, 2004. 544 с.

Воєнно-технічна політика України: проблеми формування і реалізації в умовах кризових явищ та ресурсних обмежень / І. В. Павловський та ін. Озброєння та військова техніка. Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ. 2017. № 3 (15). С. 3–7.

Лапицький С. В., Зубарєв О. В., Свергунов О. О. Системний аналіз та оцінка ефективності систем розвитку науки і технологій при реалізації науково-технічної складової військово-технічної політики держави. Озброєння та військова техніка. Київ : ЦНДІ ЗСУ. 2020. № 1 (25). С. 3–11.

Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України № 240/2016 від 06.06.2016 р. URL: http:/www.president.gov.ua/ dokuments/240216-20137 (дата звернення: 03.03.2020).

Павловський І. В. Стратегічний оборонний бюлетень України – правова основа реформування Збройних сил і вдосконалення військово-технічної політики України (перебіг виконання, завдання на майбутнє, труднощі). Наука і оборона. 2018. № 2. С. 11–21.

Державна програма розвитку Збройних сил України на період до 2020 року : офіц. сайт Міністерства оборони України. URL: http: // mil/gov/ua/content/oboron plan/22017-06-16_National-program-2020_uk/pdf (дата звернення: 10.11.2019).

Про схвалення Основних напрямків розвитку ОВТ на довгостроковий період : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 398-р. від 14.06.2017 р. URL: http: // zakon3.rada.gov.ua/lows/show/398-2017-%D1%80 (дата звернення: 10.11.2019).

Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 600-р. від 30.08.2017 р. URL: http: // zakon3.rada.gov.ua/lows/show/600-2017-%D1%80 (дата звернення: 10.11.2019).
Copyright (c) 2020 T. Sutushev, M. Ermoshin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР