DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215678

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МОТИВАЦІЙНУ СКЛАДОВУ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

O Kapliuchenko, I. Prykhodko

Анотація


Розглянуто вплив екстремальних умов службово-бойової діяльності на мотиваційну складову морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України. Доведено, що екстремальні умови службово-бойової діяльності як негативно, так і позитивно впливають на мотивацію військовослужбовців Національної гвардії України.


Ключові слова


морально-психологічний стан, фактори, мотивація, військовослужбовці, службово-бойова діяльність, екстремальні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Приходько І. І., Волошко С. А., Гунбін К. Ю. Теоретичні аспекти оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2018. № 2 (65). С. 89–96.

Особливості нормативно-правового регулювання морально-психологічного стану військовослужбовців сектора безпеки та оборони України / І. І. Приходько та ін. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 95–104.

Мась Н. М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів. Системи обробки інформації. Київ, 2017. Вип. 3. С. 143–145.

Інструкція з оцінювання морально-психологічного стану Збройних Сил України : наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 29.04.2017 р. № 153.

Морально-психологічне забезпечення дій формувань Національної гвардії України : навч. посіб. / І. І. Ліпатов та ін. Харків : Національна акад. НГУ, 2017. 173 с.

Приходько І. І. Визначення стресостійкості у військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України під час виконання спеціального службово-бойового завдання. Вісник Національної академії оборони України. Київ : НАОУ, 2008. Вип. 4 (8). С. 116–122.

Приходько І. І., Мацегора Я. В., Пенькова Н. Є. Типізація адаптаційних ресурсів особистості у військовослужбовців, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні та психологічні науки. 2015. № 1 (74). С. 469–483.

Алещенко В. І. Методичні підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування морально-психологічного стану особового складу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2018. № 3 (40). С. 6–10.

Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 44–56.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник : у 2 ч. / В. В. Стасюк та ін. ; за заг. ред. В. В. Стасюка. Київ : НУОУ, 2012. Ч. 1. С. 38–56.

Психологія екстремальної діяльності / І. І. Приходько та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НАНГУ, 2016. 571 с.

Каплюченко О. П., Приходько І. І. Визначення провідних мотивів військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності в екстремальних умовах. Честь і закон. 2019. № 3 (70). С. 114–123.

Про вдосконалення організації роботи з особовим складом у Національній гвардії України : Директива командувача Національної гвардії України від 26.06.2017 р. № 15.

Prykhodko I. et al. Servicemen’s Motivation in the National Guard of Ukraine: Transformation after the “Revolution of Dignity”. The Journal of Slavic Military Studies. 2019. 32 (3). Р. 347–366. URL: https://doi.org/10.1080/13518046.2019.1645930 (дата звернення: 30.07.2020).

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 512 с.
Copyright (c) 2020 O Kapliuchenko, I. Prykhodko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР