DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215679

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

G. Miroshnichenko, A. Shvetsov, B. Borodin

Анотація


Розроблено систему управління міжвідомчим угрупованням сил охорони правопорядку державних правоохоронних органів під час проведення антитерористичної операції в умовах розгортання асиметричного збройного конфлікту міжнародним тероризмом

Ключові слова


система управління міжвідомчим угрупованням сил охорони правопорядку, інформаційно-комунікативна мережа, інформаційна перевага, інформаційно-комунікативний простір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие. Киев : МАУП, 2003. 368 с.

Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию. Москва : Евразийское движение, 2011. 130 с. URL: http://spkurdyumov.ru/networks/setevye-ugro zy/ (дата обращения: 09.05.2020).

Клімушин П. С., Кротов В. Д. Автоматизована система управління Збройних Сил як сучасний різновид стратегічного озброєння. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-1/doc/1/0.pdf (дата звернення: 06.06.2020).

Прокопенко Є. В., Мул Д. А., Войцехівський О. Л. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Інтелектуальні системи управління військовими формуваннями. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/suntz_2015_3_33. pdf (дата звернення: 19.06.2020).

Слюсаренко А. В. Організаційно-функціональні компоненти сил спеціальних операцій Сухопутних військ провідних країн НАТО. Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. / за ред. О. Є. Лисенка. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. Вип. 20.
Copyright (c) 2020 G. Miroshnichenko, A. Shvetsov, B. Borodin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР