DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215682

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИПЛОМАТИЧНИХ СТРУКТУР: АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ

I. Volkov

Анотація


Узагальнено і проаналізовано окремі документи міжнародно-правового характеру, що прийняті з метою вдосконалення заходів, спрямованих на посилення захисту, безпеки й охорони дипломатичних і консульських представництв та представників. Проведено аналіз досвіду іноземних держав у сфері організації системи забезпечення безпеки обʼєктів дипломатичного призначення. На основі проведеного дослідження сформульовано узагальнюючі висновки стосовно організаційно-правового механізму державного управління у цій сфері. Досліджений досвід може бути використаний у подальшій роботі для його адаптації у процесі організації забезпечення безпеки обʼєктів дипломатичного призначення іноземних держав, які розташовані на території України.


Ключові слова


Узагальнено і проаналізовано окремі документи міжнародно-правового характеру, що прийняті з метою вдосконалення заходів, спрямованих на посилення захисту, безпеки й охорони дипломатичних і консульських представництв та представників. Проведено аналіз досвіду іноземних держав у сфері організації сист

Повний текст:

PDF

Посилання


Про дипломатичні зносини : Віденська конвенція від 18 квітня 1961 року (ратифікована з обмовкою Указом Президії ВР СРСР № 2208-VI від 11.02.1964 р., Указом Президії ВР УРСР від 21.03.1964 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048#Text. (дата звернення: 02.08.2020).

Про консульські зносини : Віденська конвенція 1963 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047#Text. (дата звернення: 02.08.2020).

Denza E. Diplomatic Law. A Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

-nd edition. Oxford : Clarendon Press, 1998. 444 p.

Denza E. Diplomatic Law. A Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relations. 3-d edition. Oxford : Clarendon Press, 2008. 556 p.

Кардашев В. Г. Неприкосновенность помещения дипломатического представительства и ее гарантии в современном международном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 1986. URL: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=69557 (дата звернення: 30.07.2020).

Дёмин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала : учеб. пособие. 2-е изд., доп. Москва : Междунар. отношения, 2010. 224 с.

Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2006. 372 с.

Волков І. М. Сутність та роль державного регулювання забезпечення безпеки обʼєктів дипломатичного призначення в Україні в умовах кризових ситуацій. Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фахове вид. 2017. № 10. URL: http:///www.dy.nayka.com.ua (дата звернення: 30.07.2020).

Волков І. М. Організаційний механізм забезпечення безпеки обʼєктів дипломатичного призначення іноземних держав в Україні в умовах кризових ситуацій. East Journal of Security Studies. 2019. Т. 4. № 1. С. 223–238.

Волков І. М. Охорона дипломатичних представництв підрозділами Національної гвардії України: напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 92–98.

Annotated preliminary list of items to be included in the provisional agenda of the seventy-fifth regular session of the General Assembly.

June 2020. URL: https://undocs.org/en/A/75/100. (дата звернення: 30.07.2020).

Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives Report of the Secretary-General.

July 2018. URL: https://undocs.org/en/A/73/189 (дата звернення: 01.08.2020).

U.S. Code, Title 22. Foreign relations and intercourse, Chapter 58. Diplomatic security, Subchapter I. Generally, Section 4802. Responsibility of Secretary of State. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/4802#:~:text (дата звернення: 01.08.2020).

Bureau of Diplomatic Security. About Us – Bureau of Diplomatic Security. Working for DSS. URL: https://www.state.gov/about-us-bureau-of-diplomatic-security/. (дата звернення: 01.08.2020).

Bureau of Diplomatic Security. Diplomatic Security Regional Security Office (Text Version). URL: https://www.state.gov/diplomatic-security-regional-security-office-text-version/. (дата звернення: 01.08.2020).
Copyright (c) 2020 I. Volkov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР