DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215687

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ

S. Voloshko, I. Prykhodko, V. Vorobіov

Анотація


З використанням методу експертного оцінювання проведено ранжирування показників, які впливають на морально-психологічний стан військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних під час виконання службово-бойових завдань. Здійснено оцінювання їх значущості за допомогою методу апріорного ранжирування і визначено основні показники, які є складниками морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних.


Ключові слова


морально-психологічний стан, Національна гвардія України, службово-бойова діяльність, підрозділи з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних, апріорне ранжирування

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошко С. А., Товма М. І. Вплив чинників на морально-психологічний стан військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних під час виконання службово-бойових завдань. Честь і закон. 2019. № 4 (71). С. 107–116. DOI: 10.33405/2078-7480/2019/4/71/196997.

Пенькова Н. Є. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції : дис. … канд. психол. наук: 19.00.09. Харків : НУЦЗУ, 2015. 226 с.

Психологія екстремальної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2016. 571 с.

Приходько І. І., Волошко С. А., Гунбін К. Ю., Воробйов В. І. Особливості нормативно-правового регулювання морально-психологічного стану військовослужбовців сектору безпеки та оборони України. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 95–104. DOI: 10.33405/2078-7480/2019/2/69/177934.

Приходько І. І., Волошко С. А., Гунбін К. Ю. Теоретичні аспекти оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2018. № 2 (65). С. 89–96. DOI: 10.33405/2078-7480/2018/2/65/139232.

Алещенко В. І. Методичні підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування морально-психологічного стану особового складу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2018. Вип. 3 (40). С. 6–11.

Криворучко П. П., Хміляр О. Ф., Шпак Р. А., Василенко С. В. Морально-психологічний стан військового підрозділу: оцінка та прогнозування : навч. посіб. Київ : Молода нація, 2005. 63 с.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник: у 2 ч. / В. М. Вилко та ін. ; за заг. ред. В. В. Стасюка. Київ : НУОУ, 2012. Ч. 1. 464 с.

Мась Н. М. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу ЗСУ в особливий період. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2017. Вип. 2 (37). С. 31–34.

Приходько І. І. Визначення стресостійкості у військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України під час виконання спеціального службово-бойового завдання. Вісник Національної академії оборони України. 2008. Вип. 4 (8). С. 116–122.

Априорное ранжирование. URL: http://www.novsu.ru/npe/files/um/ 1128/umk/ OUP_ATP/Glava_03/Glava_3_3.ht (дата обращения: 29.06.2020).

Оценка значимости факторов методом априорного ранжирования. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/ 04/33181 (дата обращения: 29.06.2020).

Волошко С. А., Товма М. І. Вплив чинників на морально-психологічний стан військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних під час виконання службово-бойових завдань. Честь і закон. 2019. № 4 (71). С. 107–115. DOI: 10.33405/2078-7480/2019/4/71/139232.
Copyright (c) 2020 S. Voloshko, I. Prykhodko, V. Vorobіov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР