DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220541

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІЙСЬКОВО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ

B. Borodin, S. Pavlov

Анотація


Здійснено аналіз підходів до оцінювання якісних параметрів військового управління офіцерів оперативного рівня та обґрунтовано необхідність розроблення нових спеціальних методик. На підґрунті дослідження різних методів оцінювання вибрано метод експертних оцінок. Обґрунтовано методику оцінювання якісних параметрів військово-управлінської діяльності офіцерів оперативного рівня.


Ключові слова


військове управління, циклічність військово-управлінського процесу, методи, методики оцінювання управління, якість та ефективність військового управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучеренко Ю. Ф. Сучасні бойові дії та основні вимоги до формувань тактичного рівня, що приймають в них участь. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2015. № 1 (18). С. 20–22.

Прокопенко Є. В., Мул Д. А., Войцехівський О. Л. Інтелектуальні системи управління військовими формуваннями. Системи управління, навігації та зв’язку. 2015. Вип. 3 (35). С. 131–133.

Клімушин П. С., Кротов В. Д. Автоматизована система управління Збройних сил як сучасний різновид стратегічного озброєння. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 1. С. 16–23. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-1/doc/1/0.pdf (дата звернення: 04.11.2020).

Викулов С. Ф., Хрусталев Е. Ю. Методы оценки военно-экономической эффективности военного строительства. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 21(78). С. 8–13.

Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Москва : ЗАО “Олимп-Бизнесˮ, 2004. 320 с.

Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Эффективный менеджмент / под общей ред. И. И. Мазура. Москва : Высш. шк., 2003. 555 с.

Височина М. В. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю. URL: http:www.nbuv.gov./ua/portal/soc_gum/161/knp161_86–89.pdf (дата звернення: 04.11.2020).
Copyright (c) 2021 B. Borodin, S. Pavlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР