ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБʼЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • I. Volkov
  • S. Bielai

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220561

Ключові слова:

державне управління, організаційно-правовий механізм, понятійно-термінологічний апарат, забезпечення безпеки, охорона, дипломатичні представництва, консульські установи, Національна гвардія України

Анотація

Розкрито зміст основних термінологічних понять, які використовуються у процесі дослідження організаційно-правового механізму забезпечення безпеки обʼєктів дипломатичного призначення в Україні в умовах кризових ситуацій. Наведено узагальнений перелік основних конвенційних потреб обʼєктів дипломатичного призначення в країні перебування, повʼязаних із забезпеченням їх безпеки. Запропоновано функціональну модель механізмів державного управління системою забезпечення безпеки обʼєктів дипломатичного призначення, у тому числі й в умовах кризових ситуацій.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Економічна енциклопедія : 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : Академія, 2001. Т. 2. 848 с.

Ковбасюк Ю. В., Ващенко К. О., Сурмін Ю. П. Державне управління : підручник : у 2 т. Київ ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник / Г. П. Ситник. Київ : НАДУ, 2011. 730 с.

Публічне управління та національна безпека : монографія / А. М. Михненко та ін. ; за ред. А. М. Михненка і Н. М. Грущинської. Київ : НАУ, 2019. 340 с.

Про дипломатичні зносини : Віденська конвенція від 18 квітня 1961 р. (ратифікована з обмовкою Указом Президії ВР СРСР № 2208-VI від 11.02.1964 р. Указом Президії ВР УРСР від 21.03.1964 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048#Text. (дата звернення: 12.08.2020).

Про консульські зносини : Віденська конвенція 1963 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047#Text. (дата звернення: 12.08.2020).

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text. (дата звернення: 20.11.2020).

Про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які належать до персоналу дипломатичних місій : Віденська конвенція 1973 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_389 (дата звернення: 23.08.2020).

Волков І. М. Охорона дипломатичних представництв підрозділами Національної гвардії України: напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 92–98.

Volkov I. Organizational mechanism for ensuring the security of facilities of diplomatic purpose of foreign states in ukraine in conditions of crisis. East journal of security studies. 2019. Vol. 4. № 1. P. 223–238

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті