ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ У СФЕРІ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Автор(и)

  • A. Byzova

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220568

Ключові слова:

військова юстиція, військові формування, правоохоронні органи, сили охорони правопорядку, службово-бойова діяльність

Анотація

Досліджено засади функціонування органів військової юстиції України у сфері службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. Здійснено аналіз сучасних наукових доробок стосовно функціонування теорії службово-бойової діяльності. Обґрунтовано пропозиції щодо віднесення до складу сил охорони правопорядку України органів та підрозділів військової юстиції. Сформовано об’єкт, предмет та завдання службово-бойової діяльності органів та підрозділів військової юстиції України

Посилання

Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України : зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. / упоряд. : В. Г. Пилипчук та ін. Київ : АртЕк, 2019. 358 с.

Кириченко І. О., Полторак С. Т., Шмаков О. М. Обґрунтування доцільності запровадження наукової спеціальності “Службово-бойова діяльністьˮ. Честь і закон. 2005. № 3. С. 3–10.

Шмаков О. М. Напрямки подальшого розвитку теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2005. № 2. С. 3–9.

Кириченко І. О., Богданович В. Ю., Крутов В. В. Шляхи вдосконалювання наукового супроводу службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. Честь і закон. 2009. № 1. С. 3–23.

Кузніченко C. О. Проблемні питання щодо наукового забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. Честь і закон. 2009. № 2. С. 16–19.

Шаповалова І. О. Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку у надзвичайних ситуаціях соціального характеру: нормативно-правовий аспект. Право.ua. 2015. № 3. С. 51–56.

Корнієнко Д. М. Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку як об’єкт державного регулювання: адміністративно-правові засади. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 87–94.

Шмаков О. М. Сили охорони правопорядку в службово-бойовiй дiяльностi силових структур. Честь і закон. 2013. № 2 (45). С. 27–30.

Лавніченко О. В., Годлевський С. О., Гунбін К. Ю. Уточнення підходів до формування понять теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ. Честь і закон. 2013. № 1 (44). С. 22–27.

Шмаков О. М., Лавніченко О. В. Види, форми і способи діяльності і дій внутрішніх військ. Честь і закон. 2006. № 4. С. 10–19.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті