НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Віталій Мальцев

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229669

Ключові слова:

нормативні акти, гвардія, безпека, законність, забезпечення прав людини

Анотація

Досліджено нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Національної гвардії України у сфері забезпечення громадської безпеки. Проаналізовано сутність такої діяльності та визначено відповідне поняття, а також запропоновано шляхи оптимізації функціонування відповідного інституту.

На підставі аналізу змісту нормативно-правових актів, що визначають правовий статус Національної гвардії України, зроблено висновок про необхідність їх оптимізації. Зокрема, потребують оптимізації: питання взаємодії підрозділів Національної гвардії України зі Збройними Силами України та Національної поліцією України в контексті забезпечення громадської безпеки та порядку; питання вдосконалення системи підготовки службовців Національної гвардії України, орієнтація їх у процесі навчання на людиноцентризм та необхідність забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина на більш високому рівні та інші.

Посилання

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 1998‒2004.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. 1440 с.

Пасічник В. Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою. Науковий вісник. 2011. Вип. 7. С. 25.

Про заходи виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 409 “Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж” : наказ (спільний) Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 32/288 від 27.11.1997 р.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594.

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 29. Ст. 397.

Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108.

Погребной И. М. Теория права : учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. Харьков : Основа, 2003. С. 5, 45, 113 ; Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник [пер. з рос.]. Харків : Консум, 2001. С. 275.

Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку: наказ МВС України від 10.08.2016 р. № 773. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1223-16 (дата звернення: 15.01.2021).

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті