ЗАГРОЗА ЗЛОВЖИВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ)

Автор(и)

  • Дмитро Худенко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229685

Ключові слова:

поліція, безпілотне повітряне судно, захід, стан, ризик, загроза, зловживанн, правопорушення, організація, охорона, будівля, озброєння, напад, оборона

Анотація

Сформульовано суб’єктивний погляд на стан організації заходів, пов’язаних з протидією загрозам зловживання застосуванням безпілотних повітряних суден на прикладі поліції України.

Розглянуто поняття безпілотних повітряних суден, їх види, порядок використання ними повітряного простору та його основні порушення, стан оснащення поліції засобами протидії суднам такого різновиду, а також основні методи та способи протидії їм.

Загрозу зловживання використанням безпілотних повітряних суден запропоновано розцінювати як ризик та небезпеку соціального характеру, що значно реальніша ніж 10 років потому, а також такою, яка потребує подальшої протидії та вивчення.

Посилання

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/3922020-35037 (дата звернення: 21.01.2021).

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text (дата звернення: 21.01.2021).

Про затвердження Положення про використання повітряного простору України : Постанова КМУ від 06.12.2017 р. № 954. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.01.2021).

Про затвердження Авіаційних правил України “Правила використання повітряного простору України” : наказ Державної авіаційної служби України та МО України від 11.05.2018 р. № 430/210. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1056-18#Text (дата звернення: 21.01.2021).

Про затвердження Правил виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України : наказ МО України від 08.12.2016 р. № 661. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0031-17#Text (дата звернення: 21.01.2021).

Порядок використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами. URL: https://avia.gov.ua/bezpilotni-povitryani-sudna-2/ (дата звернення: 21.01.2021).

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (дата звернення: 21.01.2021).

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-ІМ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/638-15#Text (дата звернення: 21.01.2021 ).

Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку РТЗ та ІС: навч. посіб. / А. М. Алімпієв та ін. Харків : ХУПС, 2016. 326 с.

Голубок М. Г. Класифікація загроз для ядерних установок. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2015. Вип. 1. С. 115‒119.

Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік : Розпорядження КМУ від 09.09.2020 р. № 1133-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR201133.html (дата звернення: 21.01.2021 ).

Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України : наказ МВС України від 23.05.2017 р. № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17#Text (дата звернення: 21.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті