ПОПЕРЕДЖЕННЯ ХІМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Любов Балабанова
  • Максим Байда

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/2/77/237356

Ключові слова:

адиктивна поведінка, наркотична залежність, наркоманія, військовослужбовец, Національна гвардія України

Анотація

Обґрунтовано комплекс заходів попередження хімічної залежності серед військовослужбовців Національної гвардії України. Доведено, що для посилення уваги відносно наркологічної ситуації серед військовослужбовців необхідно запроваджувати не лише директивні заходи щодо контролю обігу наркотиків, а й застосовувати диференційовану систему превентивних заходів, що спрямована на формування альтернатив для різних категорій військовослужбовців та впровадження в практичну роботу модульної програми попередження хімічної залежності серед них.

Посилання

Про схвалення стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 735-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80#Text (дата звернення: 19.05.2021).

Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні : щорічний аналітичний огляд / І. В. Лінський та ін. Харків, 2005. Вип. 2. 31 с.

Контроль наркологічної ситуації та раннє виявлення військовослужбовців, які вживають психоактивні речовини : навч. посіб. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2010. 104 с.

Goldstein R. Z., Volkow N. D. Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications. Nat Rev Neurosci. 2011 Oct 20;12(11):652-69. DOI: 10.1038/nrn3119.

Drugs, Brains and Behavior: The Science of Addictio. Consumers. 2014. URL: http://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/preface (дата звернення: 20.05.2021).

Ворошилов С., Гилинский Я. Военная девиантология. Материалы научного военно-социологического исследования проблем девиантного поведения военнослужащих. Кишинев, 1994. С. 17‒21.

Профілактика вживання психоактивних речовин військовослужбовцями Національної гвардії України : практ. посіб. / І. І. Приходько та ін. Харків : НА НГУ, 2020. 232 с.

Пожидаев Д. Д. От боевых действий – к гражданской жизни. Социс, 1999. № 2. С. 70‒75.

Проблемы социальной реабилитации участников войны в Афганистане (1979–1989 гг.) : сб. Рос. акад. наук. / отв. ред. А. В. Кинсбурский, М. Н. Топалов. Москва : Ин-т социологии РАН, 1995. 139 с.

Профілактика відхильної поведінки у військовослужбовців : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин та ін. Львів : НАСВ, 2017. 322 с.

Актуальні питання профілактики та виявлення пияцтва, наркотичної залежності та токсикоманії в Збройних Силах України / Л. А. Устінова та ін. Медицина невідкладних станів. 2018. № 7 (94). С. 59‒64.

Приходько І. І., Байда М. С. Теоретичні аспекти адиктивної поведінки військовослужбовців. Честь і закон. 2018. № 3 (66). С. 67‒74.

Мертон Р. Социальная структура и аномия. Социология преступности (Современные буржуазные теории) : пер. с франц. Москва : Прогресс, 1966. 313 с.

Платонов Ю. П. Психологія конфліктної поведінки. Санкт-Петербург : Речь, 2009. 544 с.

Чарлтон Є. Основные принципы обучения здоровому образу жизни. Вопросы психологии. 1997. № 2. С. 3‒14.

Бандура А. Теория социального научения. Санкт-Петербург : Евразия, 2000. 320 с.

Профілактика поширення наркозалежності серед молоді : навч.-метод. посіб. / за ред. В. В. Бурлаки. Київ : Герб, 2008. 224 с.

Інформаційно-психологічна протидія в Національній гвардії України (психологічний аспект) : монографія / І. В. Воробйова. Харків : НА НГУ, 2016. 265 с.

Centers For Disease Control and Prevention. Web-based injury statistics query and reporting system (WISQARS). Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control. Retrieved from http://www.cdc.gov/injury/wisqars.

A randomized controlled effectiveness trial of acceptance and commitment therapy and cognitive therapy for anxiety and depression / E. M. Forman et al. Behavior Modification. November 2007; 31(6):772-799.

The efficacy of cognitive behavioral therapy: a review of meta-analyses / S. G. Hofmann et al. Cognit Ther Res. 2012;36(5):427-440. DOI:10.1007/s10608-012-9476-1.

The Adolescents Training and Learning to Avoid Steroids (ATLAS) prevention program. Background and results of a model intervention / L. Goldberg et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 1996 Jul;150(7):713-21. DOI: 10.1001/archpedi.1996.02170320059010.

Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців : метод. посіб. / Н. А. Агаєв та ін. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 234 с.

Пшук Н. Г., Мазур Є. Я., Пшук Є. Я., Коваленко І. В. Качество жизни и депрессия. Архів психіатрії. 2008. Т. 14. № 3(54). С. 20‒22.

White W. L. & Miller W. R. The use of confrontation in addiction treatment: History, science and time for change. Counselor. 2007. № 8 (4). Р. 12‒30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-23

Номер

Розділ

Статті