ЗМІСТ І СТРУКТУРА ОПИТУВАЛЬНИКА “ОЦІНЮВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ”

Автор(и)

  • Олена Куруч
  • Олександр Колесніченко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/2/77/237390

Ключові слова:

суїцидальна поведінка, військовослужбовець, адаптація, службово-бойова діяльність, метод апріорного ранжування

Анотація

Проведено аналіз чинників, що впливають на військовослужбовців у повсякденній діяльності та в умовах екстремальних видів діяльності, службово-бойового навантаження, які можуть призвести до вкорочення власного життя. З використанням методу апріорного ранжування було виділено найбільш та найменш вагомі показники, що спричиняють суїцидальну поведінку військовослужбовців Національної гвардії України. Запропоновано опитувальник “Оцінювання схильності до суїцидальної поведінки військовослужбовців НГУ”, що містить критерії оцінювання схильності військовослужбовців до вчинення суїциду, для методичного забезпечення практичної роботи керівників підрозділів будь-якої ланки в цьому напрямку.

Посилання

Колесніченко О. С. Засади бойової психологічної травматизації військовослужбовців : монографія. Харків : ФОП Бровін О. В., 2018.

с.

Приходько І. І. Система профілактики та контролю бойового стресу у військовослужбовців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологія : електрон. наук. фах. вид. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_1_13 (дата звернення: 23.04.2021).

Експрес-опитувальник “Дезадаптивність”: розроблення, апробація, психометричні показники / І. І. Приходько та ін. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологія : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. О. Ф. Волобуєва. 2017. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_3_8 (дата звернення: 23.04.2021).

Приходько І. І., Колесніченко О. С., Мацегора Я. В., Чижевський С. О. Мобільний центр психологічного супроводу професійної діяльності фахівців екстремального профілю. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологія. 2018. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_2_9 (дата звернення: 23.04.2021).

Психологія суїцидальної поведінки військовослужбовців / Я. В. Мацегора та ін. : монографія. Харків : НА НГУ, 2020. 548 с.

Колесніченко О. С., Куруч О. С. Методичний апарат для оцінювання військовослужбовців Національної гвардії України, схильних до суїцидальної поведінки. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 42–51.

Prykhodko I., Matsegora Y., Kolesnichenko O., Pasichnik V., Kuruch O., Yurieva N., Kravchenko O., Radko O. & Prikhodko D. Psychological Markers of Suicides in Military Service During Wartime: A Contemporary Example. International Journal of Psychology & Psychological Therapy. 2021, 1, 47‒57.

Prykhodko I., Matsehora Y., Kolesnichenko O., Bolshakova A., Bilyk O. & Haydabrus A. The Main Factors and Personality Characteristics to Predict the Risk of Suicide by Military Personnel in Hostilities. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020. 11(3). 72‒87. DOI:10.18662/brain/11.3/110.

Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців : метод. посіб. / Н. А. Агаєв. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 234 с.

Исаев Д. С., Шерстнев К. В. Психология суицидального поведения : метод. рек. для студ. по спецкурсу. Самара, 2000. 72 с.

Юрьева Л. Н. Клиническая суицидология : монография. Днепропетровск : Пороги, 2006. 415 с.

Колесніченко О. С., Мацегора Я. В., Приходько І. І., Чижевський С. О. Профілактика самогубств серед військовослужбовців Національної гвардії України : посібник / за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2016. 117 с.

Ihor Prykhodko, Yanina Matsehora, Olexander Kolesnichenko, Vasyl Stasiuk, Anastasiia Bolshakova & Olena Bilyk (2021) Psychological First Aid for Military Personnel in Combat Operations: The Ukrainian Model, Military Behavioral Health. DOI: 10.1080/21635781.2020.1864530

Krafft, Jennifer, Tish Hicks E, Sallie A. Mack, and Michael E. Levin. “Psychological Inflexibility Predicts Suicidality Over Time in College Students”. Suicide and Life-Threatening Behavior 49. 2019. Р. 5. 1488–1496. DOI: 10.1111/sltb.12533.

Martin, Rachel L., Brian W. Bauer, Kathleen L. Ramsey, Bradley A. Green, Daniel W. Capron, and Michael D. Anestis. “How Distress Tolerance Mediates the Relationship Between Posttraumatic Stress Disorder and the Interpersonal Theory of Suicide Constructs in a U.S. Military Sample”. Suicide and Life-Threatening Behavior 49. 2019. Р. 5. 1318–1331. DOI: 10.1111/sltb.12523.

Харабет К. В. Суицидальное поведение как форма девиантного поведения военнослужащих. Право в вооруженных силах. 2003. № 2. С. 13, 14.

Априорное ранжирование. URL: http://www.novsu.ru/npe/files/ um/1128/umk/OUP_ATP/Glava_03/Glava_3_3.htm. (дата обращения: 23.04.2021).

Оценка значимости факторов методом априорного ранжирования. URL : http://web.snauka.ru/issues/2014/04/33181 (дата обращения: 23.04.2021).

Психологічна оцінка суїцидального ризику у військовослужбовців : метод. посібник / О. М. Кокун та ін. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2019. 206 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-23

Номер

Розділ

Статті