ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Сергій Бєлай
  • Володимир Пасічник
  • Олександр Керницький

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/2/77/237393

Ключові слова:

професіоналізація, професійне становлення, успішність професіоналізації, соціально-психологічні детермінанти успішності процесу професіоналізації, психологічний супровід професіоналізації фахівця

Анотація

Обґрунтовано актуальність реалізації психологічного супроводу професіоналізації майбутніх військових фахівців у вищій військовій школі України. За результатами проведених теоретичних та емпіричних досліджень викладено авторське розуміння сутності і змісту психологічного супроводу професіоналізації майбутніх військових фахівців, а також визначено умови й організаційно-методичне підґрунтя забезпечення ефективності його впровадження у вищих військових навчальних закладах.

Посилання

Пасічник В. І., Бєлай С. В., Керницький О. М. Психолого-педагогічні умови вдосконалення процесу професіоналізації слухачів магістратури Національної академії Національної гвардії України. Честь і закон. 2020. № 1 (72). С. 78 – 97.

Осьодло В. І. Психологія професійного становлення офіцера : монографія. Київ : Золоті ворота, 2012. 463 с.

Пасічник В. І., Желаго А. М. Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : монографія. Харків : НА НГУ, 2015. 202 с.

Подоляк Я. В. Актуальні проблеми психології вищої військової школи : навч. посіб. Харків : ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2006. 160 с.

Московець В. І., Москаленко А. П., Кобзін Д. О. Методичне забезпечення психологічного супроводження діяльності вищого навчального закладу системи МВС України : навч.-метод. посіб. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. 240 с.

Іванова О. В., Ірхін Ю. Б., Ярема Н. Ю. Професійна підготовка практичних психологів ОВС : навч.-метод. посіб. Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. 98 с.

Кокун О. М. Психологія професійного становлення : монографія. Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. 200 с.

Максименко С. Д., Осьодло В. І. Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2010. Вип. 8. С. 3–19.

Євсюков О. Ф. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі вищого військового навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2009. 172 с.

Мацишин М. О. Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. … канд. пед. наук. : 13.00.04. Хмельницький, 2007. 20 с.

Сафін О. Д., Сідак В. С. Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України : монографія. Київ : НА СБУ, 2004. 178 с.

Траверсе Т. М. Психологія праці : навч.-метод. посіб. Київ : Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2004. 116 с.

Пасічник В. І. Психологічні особливості ефективної управлінської діяльності керівників груп авіаційних фахівців (на прикладі підрозділів інженерно-авіаційного забезпечення) : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків, 2004. 216 с.

Професійно-психологічний тренінг військовослужбовців Національної гвардії України : монографія / О. С. Колесніченко та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2016. 281 с.

Прикладна психологія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : підручник / І. І. Приходько та ін. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. 336 с.

Товма М. І. Психологічні умови формування професійних якостей майбутніх командирів спеціальних підрозділів у процесі професіоналізації (на прикладі підрозділів з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав) : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків, 2010. 193 с.

Психологічна підготовка та адаптація військовослужбовців Повітряних Сил до ведення бойових дій (на основі досвіду антитеристичної операції) : навч.-метод. посіб. / А. М. Алімпієв та ін. Харків : ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2018. 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-23

Номер

Розділ

Статті