КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ТА СЛУЖБОВО-БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ТА ДИВЕРСІЙНІЙ ЗАГРОЗАМ НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • Олександр Комісаров
  • Олег Батюк
  • Сергій Павлов

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251498

Ключові слова:

загрози національній безпеці, тероризм, диверсія, критична інфраструктура, службово-бойова діяльність

Анотація

Викладено результати дослідження криміналістичного та службово-бойового забезпечення протидії терористичній та диверсійній загрозам на об’єктах критичної інфраструктури. Наголошено, що криміналістичне та службово-бойове забезпечення протидії терористичній та диверсійній загрозам на об’єктах критичної інфраструктури спрямоване на формування умов, що потрібні для створення оптимальної структури діяльності з протидії відповідним злочинам, її етапів, окремих дій виконавців.

Зроблено висновок, що всі рівні криміналістичного та службово-бойового забезпечення протидії терористичній та диверсійній загрозам на об’єктах критичної інфраструктури за наявності принципових відмінностей за предметом здійснюваної на них діяльності й особливостями їх внутрішньої та зовнішньої взаємодії мають двоєдину мету: це формування правових, організаційних, науково-технічних, кадрових та інших умов постійної готовності правоохоронних органів до дій з розкриття й розслідування злочинів з використанням криміналістичних методів, засобів та рекомендацій; практико-діяльнісну, що має вираження у професійно грамотній, тактично вивіреній реалізації таких умов у повсякденній практиці розкриття й розслідування злочинів.

Посилання

Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5219&skl=10 (дата звернення: 18.11.2021).

Топ-10 країн, які найбільше постраждали від тероризму у період з 2002 по 2019 рр. URL: https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/15/141990/indeks-teroryzmu_ru_origin.png (дата звернення: 15.10.2021).

Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні : аналіт. доп. / за заг. ред. О. О. Резнікової. Київ : НІСД, 2017. 60 с.

Батюк О. В. Криміналістичне забезпечення протидії злочинам на обʼєктах критичної інфраструктури : монографія. Луцьк : Волиньполіграф, 2021. 450 с.

Адміністративно-правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ та воєнізованої охорони на залізничному транспорті / Л. В. Головіна та ін. Одеса : ОДУВС, 2010. 56 с.

Комісаров О. Г., Бєлай С. В., Черкашин О. Д. Обґрунтування завдань та повноважень Національної гвардії України щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 99‒106.

Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції : навч. посіб. / О. І. Тьорло та ін. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 480 с.

Мукоїда Р. В. Організаційно-тактичні засади протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю : дис. … канд. юрид. наук : 21.07.04. Одеса, 2008. 229 с.

Бєлай С. В., Євтушенко І. В., Полтавський Е. М. Механізм організації взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями у реагуванні на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України. Честь і закон. 2016. № 4 (59). С. 10‒16.

Яровий С. А., Мусієнко І. І., Кузніченко С. О. Взаємодія Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України при ускладненні оперативної обстановки : монографія. Київ : НА СБУ, 2015. 168 с.

Большаков С. В. Оперативно-розшукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної поліції під час виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці: постановка проблеми. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 78‒82.

Мацюк В. В. Удосконалення правового регулювання взаємодії Служби безпеки України та Національної гвардії України в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру. Теорія і практика правознавства. 2015. Вип. 1 (7). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua?frticle. download/63465/58892 (дата звернення: 18.10.2021).

Про стан діяльності щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України : рішення колегії МВС України від 12 квіт. 2013 р. № 9км, затв. наказом МВС України № 396 від 23 квіт. 2013 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті