ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ КОМПОНЕНТІВ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

  • Сергій Волошко
  • Ігор Приходько

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251535

Ключові слова:

морально-психологічний стан, експертне оцінювання, службово-бойова діяльність, Національна гвардія України

Анотація

Здійснено ранжирування компонентів морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних й визначено їх вагові коефіцієнти для проведення оцінювання особового складу експертами (командирами). Запропонований інтегративний підхід для оцінювання рівня морально-психологічного стану військовослужбовців, дасть змогу більш об’єктивно та надійно із забезпеченням максимальної вірогідності здійснити кількісно-якісне зіставлення індивідуальної самооцінки морально-психологічного стану військовослужбовця та експертної оцінки командира підрозділу або його заступника по роботі з особовим складом, а також дати рекомендації командирові (начальникові) для прийняття обґрунтованого рішення щодо залучення військовослужбовця до виконання конкретного службово-бойового завдання або продовження його виконання.

Посилання

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник: у 2 ч. 2-ге вид., перероб., зі змін. та доп. / Н. А. Агаєв та ін.; за заг. ред. В. В. Стасюка. Бровари : 7БЦ, 2020. Ч. 1. 754 с.

Основи бойового застосування зʼєднань і частин сухопутних військ країн НАТО (Fundamentals of combat employment of formations and units of ground forces of NATO countries) : настанова об’єднаних сил НАТО.

Приходько І. І. Визначення стресостійкості у військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України під час виконання спеціального службово-бойового завдання. Вісник Національної академії оборони України. 2008. Вип. 4 (8). С. 116‒122.

Приходько І. І. Система профілактики та контролю бойового стресу у військовослужбовців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологія. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnadpn_2018_1_13 (дата звернення: 20.09.2021).

Психологія екстремальної діяльності : навч. посіб. / І. І. Приходько та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2016. 571 с.

Приходько І. І., Волошко С. А., Гунбін К. Ю. Теоретичні аспекти оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2018. № 2 (65). С. 89‒96. DOI: 10.33405/2078-7480/2018/2/65/139232.

Приходько І. І., Волошко С. А., Гунбін К. Ю., Воробйов В. І. Особливості нормативно-правового регулювання морально-психологічного стану військовослужбовців сектору безпеки та оборони України. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 95–104. DOI: 10.33405/2078-7480/2019/2/69/177934.

Алещенко В. І. Методичні підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування морально-психологічного стану особового складу. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2018. Вип. 3 (40). С. 6‒11.

Мась Н. М. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу ЗСУ в особливий період. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2017. Вип. 2 (37). С. 31‒34.

Методичний порадник з питань морально-психологічного забезпечення для командирів військових частин (підрозділів) та військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції / за заг. ред. В. І. Осьодла. Київ : НУОУ, 2015.

Неурова А. Б. Особливості оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції. Український психологічний журнал. 2018. № 1 (7). С. 122‒132.

Волошко С. А., Приходько І. І., Воробйов В. І. Визначення показників для оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних. Честь і закон. 2020. № 3 (74). С. 91‒101. DOI: 10.33405/2078-7480/2020/3/74/215687.

Волошко С. А. Розроблення опитувальника «Оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних». Честь і закон. 2021. № 1 (78). С. 25‒32. DOI: 10.33405/2078-7480/2021/1/78/623765.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті