ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Наталія Юр’єва
  • Анастасія Лиман

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251543

Ключові слова:

військовослужбовець, службово-бойова діяльність, мотивація, мотиваційно-вольова сфера, соціально-психологічний тренінг, Національна гвардія України

Анотація

Визначено актуальність пошуку шляхів розвитку мотиваційно-вольової сфери військовослужбовців Національної гвардії України, зокрема, з використанням можливості психотренінгових технологій для активізації потенціалу військовослужбовця під час здійснення його професійно-психологічної підготовки. На основі проведених досліджень мотиваційної сфери військовослужбовців Національної гвардії України обґрунтовано доцільність, основні етапи й особливості реалізації соціально-психологічного тренінгу «Розвиток мотиваційно-вольової сфери військовослужбовця Національної гвардії України». Наведено узагальнюючі підсумки апробації тренінгу і перспективи подальшого його використання для підвищення ефективності службово-бойової діяльності військовослужбовців. Ефективність тренінгу забезпечується завдяки використанню низки загальних можливостей: отримання зворотного зв’язку, підтримка людей, які мають спільні завдання, проблеми, переживання, що виникають під час занять тощо.

Посилання

Про затвердження Положення про організацію роботи з особовим складом у Національній гвардії України : наказ командувача Національної гвардії України від 05.11.2021 р. № 515. 47 с.

Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України : Постанова КМУ від 08.12.2016 № 1285. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0080-17 (дата звернення: 26.09.2021).

Психологія екстремальної діяльності / І. І. Приходько та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НАНГУ, 2016. 571 с.

Матеюк О. А. Мотивація професійної діяльності підлеглих у сучасних умовах як об’єкт психологічного впливу військових керівників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009. Вип. 22. С. 53‒56.

Кальчук О. С. Застосування психологічних тренінгових технологій з розвитку професійної мотивації. Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 24-26 трав. 2007 р. Донецьк : Донецьк. юрид. ін-т ЛДУВС, 2007. С. 206–211.

Кальчук О. С. Психологічні умови вдосконалення мотивації професійної діяльності військовослужбовців-жінок. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. № 3. С. 64–69.

Лефтеров В. О. Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності засобами психологічного тренінгу. Психологія і суспільство. 2012. № 2. С. 91‒107.

Дослідження особливостей мотиваційно-вольової сфери військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні службово-бойових завдань у звичайних та екстремальних умовах : звіт про НДР / викон. І. І. Приходько, Н. В. Юр’єва, Я. В. Мацегора та ін. Харків, 2021. 637 с. (№ держреєстрації 0119U001479).

Мацегора Я. В., Колесніченко О. С. Визначення провідних мотивів, які впливають на ефективність військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2021. № 3 (78). C. 118‒127.

Психологічна готовність до ризику військовослужбовців Національної гвардії України : монографія / О. Колесніченко та ін. Харків : НАНГУ, 2019. 257 с.

Осьодло В. І. Методика діагностики професійної мотивації. Вісник Національної академії оборони. 2007. № 2 (4). С. 142−151.

Осьодло В. І. Розвиток професійної мотивації суб’єкта військової діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. № 34 (58). С. 214−223.

Приходько І. І., Юр’єва Н. В. Особливості смисложиттєвих орієнтацій у військовослужбовців НГУ з різним бойовим досвідом, що впливають на мотивацію професійного вибору. Честь і закон. 2021. № 4 (79). C. 128‒137.

Ihor Prykhodko, Janina Matsehora, Ivan Lipatov, Ihor Tovma & Ilona Kostikova. Servicemen’s Motivation in the National Guard of Ukraine: Transformation After the «Revolution of Dignity». The Journal of Slavic Military Studies, 2019. Vol. 32 (3). Pp. 347‒366. DOI: 10.1080/13518046.2019.1645930.

Професійно-психологічний тренінг військовослужбовців НГУ : монографія / О. С. Колесніченко та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2019. 194 с.

Екстремальна психологія : підручник / за заг. ред. проф. О. В. Тімченка. Київ : Август Трейд, 2007. 502 с.

Юр’єва Н., Пасічник В. Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : монографія. Харків : НА НГУ, 2019. 200 с.

Лиман А. А. Психологічні особливості мотивації військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2021. № 2 (77). С. 81‒88.

Мороз Л. І. Професійно-психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС) : монографія. Івано-Франківськ : Наддвірнянська друкарня, 2007. 312 с.

Психологія діяльності в особливих умовах : словник-довідник / І. Приходько та ін. ; за ред. проф. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2021. 118 с.

Організація та проведення професійно-психологічного тренінгу військовослужбовців Національної гвардії України : практ. посіб. / О. С. Колесніченко та ін. Харків : НА НГУ, 2021. 157 с.

Ковальчук О. П. Професійна мотивація офіцерів у розвивальній взаємодії. Вісник Національного університету оборони України. 2013. № 1 (32). С. 202‒207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті