ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ СИЛАМИ БЕЗПЕКИ, СУДОВИМИ ТА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ З ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ

Автор(и)

  • Андрій Криловецький

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/3/82/267171

Ключові слова:

організація взаємодії, тактичні засади взаємодії, сили безпеки України, судові та правоохоронні органи України, службово-бойова діяльність, протидія контрабанді

Анотація

Актуалізовано питання взаємодії сил безпеки, судових та правоохоронних органів України під час виконання службово-бойових завдань з протидії контрабанді. Здійснено аналіз сучасних наукових розвідок щодо обґрунтування понять та особливостей організаційно-тактичних засад спільного виконання силами безпеки, судовими та правоохоронними органами України службово-бойових завдань з протидії контрабанді. Розкрито сутність понять «вид», «форма» та «спосіб» службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. Надано пропозиції з розвитку існуючих видів службово-бойової діяльності, а також форм і способів виконання службово-бойових завдань у сфері протидії контрабанді. Окреслено напрями подальших наукових досліджень за наведеною тематикою.

Посилання

Корягін А. В. Міжвідомча інформаційна взаємодія органів сектору безпеки. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2006. № 14. С. 126‒134.

Орлов М. М. Формування системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (теоретико-методологічні засади) : монографія. Харків : Магістр, 2012. 344 с.

Долженков О. Ф., Саакян М. Б. Посилення «бойової діяльності» органів внутрішніх справ як запорука успішної боротьби з організованою злочинністю (до постановки проблеми). Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. 2000. С. 84‒88.

Орлов М. М. Державно-управлінська взаємодія регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2013. 36 с.

Жбанчик А. В. Організаційно-правові засади взаємодії міліції та Національної гвардії України у сфері охорони громадського порядку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Дніпропетровськ, 2015. 236 с.

Комісаров О. Г. Етапи інформаційного супроводження службово-бойової діяльності. Честь і закон. 2014. № 4 (51). С. 71‒75.

Єрмошин М. О. Розвиток понять вид, форма, спосіб і варіант у службово-бойовій діяльності внутрішніх військ. Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Харків, 30 берез. 2011 р. Харків, 2011. С. 62, 63.

Шмаков О. М., Лавніченко О. В. Види, форми і способи діяльності і дій внутрішніх військ. Честь і закон. 2006. № 4. С. 10‒19.

Лавніченко О. В., Годлевський С. О., Гунбін К. Ю. Уточнення підходів до формування понять теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ. Честь і закон. 2013. № 1 (44). С. 22‒27.

Литвин М. М., Аллеров Ю. В., Бабков Ю. П. Концептуальна модель взаємодії внутрішніх військ МВС України з органами Державної прикордонної служби при спільному виконанні службово-бойових завдань. Честь і закон. 2004. № 1. С. 7‒14.

Литвин М. М., Кириченко І. О. Напрямки взаємодії Державної прикордонної служби України із Службою безпеки України. Честь і закон. 2004. № 2. С. 13‒20.

Литвин М. М., Аллеров Ю. В., Кириченко І. О. Сутність, закономірності та принципи взаємодії військ (сил). Честь і закон. 2003. № 4. С. 9‒15.

Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник. Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. 480 с.

Оболенський Ю. Б. Про деякі питання щодо організаційних основ та порядку управління спеціальними операціями. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2006. № 2. С. 200‒204.

Саакян М. Б. Теоретичні та організаційні засади операцій ОВС. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2002. Вип. 2 (1). С. 85‒96.

Лавніченко О. В., Варакута В. П., Луговський І. С., Кривенко О. В. Аналіз способів дій військових угруповань під час знешкодження незаконних збройних формувань. Честь і закон. 2013. № 1 (44). С. 49‒58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті