УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Автор(и)

  • Олександр Ткаченко
  • Ігор Євтушенко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/3/82/267179

Ключові слова:

національна безпека, державна безпека, сфера безпеки і оборони, законодавство, нормативно-правові акти, військова агресія, воєнний стан

Анотація

Здійснено огляд нормативно-правового забезпечення сфер національної (державної) безпеки країни, змісту окремих документів планування у сферах національної (державної) безпеки стосовно вдосконалення законодавства. Проведено аналіз прийнятих Верховною Радою України законопроєктів після запровадження в Україні воєнного стану, які спрямовані на вдосконалення сфери безпеки і оборони.

Надано пропозиції щодо напрямів удосконалення системи законодавства сфери безпеки і оборони, національної (державної) безпеки.

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 20.07.2022).

Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.07.2022).

Komisarov O., Chystokletov L., Shyshko V., Khytra О., Kostovska K. The Model of Informational and Communicative Influence of the Subjects of Ensuring National Security on the Source of Threats. TRAEKTORIÂ NAUKI = PATH OF SCIENCE. 2019. Vol. 5. № 1. Р. 3001‒3011.

Шмоткін О. Теоретичні основи правової безпеки. Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Острог, 8 черв. 2018 р. Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2018. С. 119‒123.

Правове регулювання службової та бойової діяльності у сфері безпеки та оборони України у кризових ситуаціях / С. В. Бєлай та ін. Вісник Національної академії правових наук України. Редкол. : О. Петришин та ін. Харків : Право, 2021. Т. 28. № 2. С. 76–85. URL: http://visnyk.kh.ua/uk/journals/visnik-naprnu-2-2021-r (дата звернення: 18.07.2022).

Криштанович М. Ф., Пушак Я. Я., Флейчук М. І., Франчук В. І. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення : монографія. Львів : Сполом, 2020. 418 с.

Про Стратегію національної безпеки : рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.09.2020 p., затв. Указом Президента України від 14.09.2020 p. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 20.07.2022).

Про Стратегію забезпечення державної безпеки : рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.12.2021 p., затв. Указом Президента України від 16.02.2022 p. № 56/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377 (дата звернення: 20.07.2022).

Підковенко О. П. Проблемні аспекти нормативно-правового забезпечення режиму національної безпеки. Сучасні проблеми забезпечення національної безпеки держави : тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26 листоп. 2020 р. Київ : Ін-т УДО України КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. С. 94‒97.

Закони воєнного часу: які рішення ухвалила Рада за чотири місяці. URL: https://lb.ua/news/2022/07/05/522179_zakoni_voiennogo_chasu_yaki_ rishennya.html (дата звернення: 05.07.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті