МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ДІЙ УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Руслан Кайдалов
  • Максим Адамчук
  • Дмитро Торяник

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/3/82/267195

Ключові слова:

Національна гвардія України, імітаційне моделювання, ситуаційне моделювання, модель функціонування, система технічного забезпечення

Анотація

На основі проведеного аналізу існуючого науково-методичного апарату оцінювання ефективності функціонування системи технічного забезпечення угруповань Національної гвардії України запропоновано модель функціонування системи технічного забезпечення службово-бойових дій угруповання Національної гвардії України.

Зазначена модель містить у собі методи імітаційного та ситуаційного моделювання, експертний метод, метод формування раціональної системи технічного забезпечення угруповання Національної гвардії України.

Посилання

Темніков В. О. Комплексна модель процесу функціонування системи технічного забезпечення оперативного застосування угруповання внутрішніх військ. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2013. № 3 (36). С. 7–16.

Бабков Ю. П., Адамчук М. М., Бацамут В. М. Модель процесу прийняття рішення на створення угруповань Національної гвардії України для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки. Честь і закон. 2015. № 4. С. 61–67.

Бабков Ю. П., Бацамут В. М., Дробаха Г. А. Визначення переліку інформаційно-розрахункових задач і моделей для перспективних комплексів засобів автоматизації різних ланок управління внутрішніх військ. Честь і закон. 2012. № 1. С. 64–70.

Полторак С. Т., Бабков Ю. П., Бацамут В. М. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення. Честь і закон. 2013. № 1. С. 83–90.

Волошин О. Ф., Мащенко С. О. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Київський університет, 2010. 336 с.

Ус С. А., Коряшкіна Л. С. Моделі й методи прийняття рішень : навч. посіб. Дніпропетровськ : НГУ, 2014. 300 с.

Егоров А. А. О классификации математических моделей боевых действий (операций) объединения ВВС. Военная мысль. 2004. № 5. С. 10–18.

Овсиевич Б. Л. Модели формирования организационных структур. Ленинград : Наука, 1979. 158 с.

Барзилович Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем : учеб. пособие. Москва : Высш. шк., 1982. 231 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / В. І. Ткаченко та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. Харків : ХУПС, 2008. 545 с.

Імітаційне моделювання. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% 86%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення: 05.09.2022).

Система імітаційного моделювання JCATS. URL: https://sim.nuou. org.ua/uk/prohramni-kompleksy/systema-imitatsiinoho-modeliuvannia-jcats (дата звернення: 05.09.2022).

Види моделювання та особливості їх використання. URL: https://studopedia.com.ua/1_229873_vidi-modelyuvannya-ta-osoblivosti-ih-vikoristannya.html (дата звернення: 07.09.2022).

Адамчук М. М., Бaбков Ю. П., Бацамут В. М. Сценарний підхід до формування угруповання внутрішніх військ для виконання завдань з реагування на надзвичайні ситуації. Честь і закон. 2013. № 4. С. 25–33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті