МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ

Автор(и)

  • Олександр Онопрієнко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/4/83/272288

Ключові слова:

сили Національної гвардії України, оперативність прийняття рішень, надзвичайна ситуація, гідротехнічна споруда, методика

Анотація

Розроблено методику обґрунтування сил Національної гвардії України для виконання завдань за надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на гідротехнічних спорудах. Методика дає змогу провести раціональний розподіл сил гвардії, які залучатимуться до виконання службово-бойових завдань у разі виникнення надзвичайної ситуації унаслідок аварії на гідротехнічній споруді. Дозволить підвищити оперативність прийняття рішень на застосування сил гвардії шляхом завчасного планування дій за можливими варіантами розвитку надзвичайної ситуації. Методика враховує виконання повсякденних службово-бойових завдань військовими нарядами в пунктах постійної дислокації, під час залучення особового складу для виконання завдань, зумовлених руйнуванням гідротехнічної споруди. Методика дає можливість скоротити час прийняття рішень в умовах обмеження часу у разі ускладнення обстановки шляхом наявності методики моніторингу розвитку надзвичайної ситуації, спричиненої аварією на гідротехнічних спорудах, та моделі ізоляційно-обмежувальних заходів (оточення) району затоплення, до ліквідації якої залучаються сили Національної гвардії України.

Посилання

Євсєєв В. О. Обґрунтування завдань і складу угрупування сил Національної гвардії України при участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 2 (31). С. 151–159.

Євсєєв В. О. Форми діяльності і способи дій угрупування сил Національної гвардії України при участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. Хмельницький : НА ДПСУ, 2018. № 1 (75). С. 50–63.

Онопрієнко О. С., Споришев К. О. Зміст завдань сил Національної гвардії України при виникненні надзвичайної ситуації внаслідок аварій на гідротехнічних спорудах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Державне управління. 2018. Т. 29 (68). № 5.

Протасенко К. О. Система критеріїв і показників застосування внутрішніх військ у разі запровадження правового режиму надзвичайного стану. Честь і закон. 2012. № 1. С. 32–36.

Адамчук М. М., Бабков Ю. П., Колянда В. В., Кучерина С. Є. Результати ранжирування факторів, що впливають на склад та чисельність угрупувань Національної гвардії України, які створюються для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки. Честь і закон. 2015. № 2 (53). С. 35 – 41.

Антонець В. В. Модель ешелону ізоляції району проведення аварійно-рятувальних робіт при реагуванні на надзвичайну ситуацію техногенного характеру. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2010. № 3 (25). С. 177–183.

Городнов В. П., Суконько С. М., Овчаренко В. В. Модель визначення необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони важливих державних об’єктів. Честь і закон. 2017. № 2 (61). С. 34–42.

Євсєєв В. О. Методика розподілу обмежених сил та засобів між важливими державними об’єктами при їх охороні в особливий період. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2015. № 3. С. 128–131.

Онопрієнко О. С., Споришев К. О., Бєлашов Ю. О., Луговський І. С. Методика моніторингу розвитку надзвичайної ситуації, спричиненої аварією на гідротехнічних спорудах, до ліквідації якої залучаються сили Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. Хмельницький : НА ДПСУ, 2021. № 3. С. 159–183.

Онопрієнко О. С., Єрмошин М. О. Основні показники та критерії оцінювання ефективності виконання завдань силами Національної гвардії України, залученими для ліквідації наслідків руйнування гідротехнічної споруди. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. Київ : ЦНДІ ЗСУ, 2021. № 4.

С. 121–135.

Онопрієнко О. С., Споришев К. О. Геоінформаційна модель ізоляційно-обмежувальних заходів (оточення) району затоплення силами Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. Хмельницький : НА ДПСУ, 2022. № 3-4.

Городнов В. П., Романчик Т. В. Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции. Бізнес Інформ. 2010. № 2. С. 24‒28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Номер

Розділ

Статті