DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/1/56/138196

ГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОБОРОНИ КРАЇНИ

О. М. Shmakov, V. Yu. Poliakov

Анотація


Надано уявлення про роль оперативних завдань у визначенні елементів оперативного шикування формування НГ України та його бойового складу. Наведено варіант угруповання формування НГ України для виконання завдань оборони.Ключові слова


угруповання формування НГ України; ОТО НГ України; група (оперативна група) НГ України; оперативне завдання; елемент оперативного шикування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – № 17. – Ст. 594 (із змінами до Закону № 920-VIII від 24.12.2015 р. включно).

Про оборону України [Текст] : Закон України від 06.12.1991 р. – Постанова Верховної Ради України № 1933-XII від 06.12.1991 р. // ВВР. – 1992. – № 9. – Ст. 107 (із змінами до Закону № 901-VIII від 23.12.2015 р. включно).

Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення : 18.02.16 р.). – Назва з екрана.

Воєнна доктрина України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 (дата звернення : 18.02.16 р.). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 О. М. Shmakov, V. Yu. Poliakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР