DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/1/56/138234

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СТРУКТУРИ АВТОМОБІЛЬНОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

V. P. Gorodnov, V. А. Kyrylenko, V. М. Petrov

Анотація


Подано модель формування вимог до структури автомобільного пункту пропуску в умовах реалізації концепції інтегрованого управління кордонами, яка дає можливість здійснювати оперативне управління структурою автомобільного пункту пропуску під час виконання завдань прикордонного контролю у динаміці непередбачуваних змін інтенсивності потоків громадян та транспортних засобів.


Ключові слова


прикордонний контроль; модель; структура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про державний кордон України [Текст] : Закон України від 04.11.1991 р. № 1778-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 2. – Ст. 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/ 1777-12 (дата звернення : 11.03.16). – Назва з екрана.

Назаренко, В. О. Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю в контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері [Текст] : монографія / В. О. Назаренко, В. М. Серватюк, О. М. Ставицький. – Хмельницький : НАДПСУ, 2013. – 360 с.

Городнов, В. П. Спосіб розрахунку ступеня важливості основних ознак протиправної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон [Текст] / В. П. Городнов, О. А. Біньковський, В. А. Кириленко // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 35–39.

Городнов, В. П. Таксономічна процедура формування системи ознак для виявлення правопорушень при перетинанні громадянами державного кордону поза пунктами пропуску [Текст] / В. П. Городнов, О. А. Біньковський, І. В. Кукін // Честь і закон. – 2008. – № 1. – С. 40–44.

Лейда, Б. В. Методика оцінки ефективності прикордонного контролю [Текст] / Б. В. Лейда // Науковий вісник Національної академії ДПСУ.  Хмельницький : НАДПСУ, 2004.  № 2. – 39–43 с.

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України [Текст] (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1189-р.) – 18 с.

Городнов, В. П. Модель формування параметрів селективної перевірки документів і транспортних засобів в автомобільному пункті пропуску через державний кордон України в умовах високої інтенсивності потоку автомобілів [Текст] / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, В. М. Петров // Честь і закон. – 2015. – № 4 (55). – С. 67–72.

Городнов, В. П. Модель оцінки параметрів та управління організаційною структурою автомобільного пункту пропуску через державний кордон України [Текст] / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, В. М. Петров // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України / гол. ред. Б. М. Олексієнко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – № 3 (65). – С. 247–258. – (Серія “Військові та технічні науки”).

Городнов, В. П. Показник оцінки ризиків прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України [Текст] / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, В. М. Петров // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Х. : ХУПС, 2016. – Вип. 1 (42). –С. 223–227.

Городнов, В. П. Показники і критерій оцінки ефективності прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України [Текст] / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, В. М. Петров // Честь і закон. – 2015. – № 4 (55). – С. 67–72.

Про затвердження технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Чоп: Чопський прикордонний загін” [Текст] : наказ від 18.05.2015 р. № 172. – Чоп : ЗхРУ, 2015. – 49 с.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, V. А. Kyrylenko, V. М. Petrov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР