DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/2/143959

АНАЛІЗ УЧАСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЄВРО-2012

V. А. Kyrylenko, А. О. Pozhydayev

Анотація


Наведено статистичні дані стосовно резонансних надзвичайних ситуацій, що виникали під час
проведення футбольних матчів у світі, кількості СОПр, які виділялися для виконання завдань із
забезпечення охорони правопорядку під час заходів за масової участі громадян, та узагальнено
потенційні загрози під час проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.


Повний текст:

PDF

Посилання


Інформаційний центр: Україна 2012

Електронний ресурс. – Режим доступу :

www.kmu.gov.ua.

Бандурка О. М. Управління в органах

внутрішніх справ України : підруч. / О. М. Бандурка.

– Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 473 с.

Корнієнко М. В. Роль органів внутрішніх

справ України в охороні громадського порядку

при ускладненні оперативної обстановки :

моногр. / М. В. Корнієнко. – Д., 2001. – 430 с.

Лаптій В. А. Основи управління органами

внутрішніх справ в особливих умовах : навч.

посіб. / В. А. Лаптій. – К. : РВВ МВС України,

– 115 с.

Казміренко Л. І. Забезпечення діяльності

працівників міліції під час проведення масових

спортивних заходів : навч. посіб. / Л. І. Казміренко,

В. Г. Андросюк, В. Ц. Абрамян. – Чернівці,

– 64 с.

Бримсон Д. Бешеная армия : облик

футбольного насилия / Д. Бримсон; пер. с англ.

А. Степанова. – СПб. : ТИД Амфора, 2005. – 302 с.

Актуальні питання охорони громадського

порядку під час проведення міжнародних

спортивно-масових заходів : матеріали

Міжнарод. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДЮІ

ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – 276 с.

Про внутрішні війська МВС України :

закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХП //

Відомості Верховної Ради України. – 1992. –

№ 29. – Ст. 397.

Про введення в дію Тимчасового положення

про організацію служби спеціальних моторизованих

військових частин міліції, військових частин

спеціального призначення та підрозділів

оперативного призначення внутрішніх військ

МВС України : наказ МВС України від

07.2005 р. № 521.

Про затвердження Настанови про дії

органів і підрозділів внутрішніх справ щодо

організації й забезпечення охорони громадського

порядку і безпеки громадян під час проведення

масових заходів та акцій : наказ МВС України

від 11.04.2005 р. № 230.
Copyright (c) 2020 V. А. Kyrylenko, А. О. Pozhydayev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР