№ 2 (2011)

Зміст

Статті

ЗМІСТ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ З БУДІВНИЦТВА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
О. М. Shmakov 4-12
ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
М. V. Naumenko, V. М. Zakharov 13-18
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ СИЛ СУМІЖНИХ З УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ РОЗВІДКИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ДІЙ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ PDF
М. М. Orlov, R. О. Gonchar, О. V. Lysenko 19-25
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
V. М. Servatyuk, V. О. Nazarenko, О. М. Stavyts’ky 26-31
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ І НОРМ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ PDF
М. М. Orlov 32-44
АНАЛІЗ УЧАСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЄВРО-2012 PDF
V. А. Kyrylenko, А. О. Pozhydayev 45-50
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ІСНУЮЧОГО РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ДО ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ПО ЗНЕШКОДЖЕННЮ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ PDF
V. V. Ovcharenko 51-59
ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ СИЛ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПО ЗАВДАННЯХ НА ПІДСТАВІ ПРОГНОЗУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФАКТОРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ PDF
V. V. Yemanov, Ye. G. Bashkatov 60-68
ПОРЯДОК ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК І ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ХОДІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ У ПРИКОРДОННОМУ РАЙОНІ PDF
Yu. V. Allerov, Т. А. Sutyushev, І. Ye. Morozov 69-74
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
І. F. Rolin, І. Ye. Morozov 75-82
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЮВАННЯ НОРМАТИВНОПРАВОВОЇ БАЗИ СТОСОВНО ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ У ПРИКОРДОННОМУ РАЙОНІ PDF
Т. А. Sutyushev, О. V. Kryvenko 83-87
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
V. P. Varakuta 88-93
МЕТОД ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ КІЛЬКОСТІ ОФІЦЕРІВ, ЩО ЗВІЛЬНЮЮТЬСЯ З ЛІНІЙНИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
V. P. Gorodnov, G. О. Radionov 94-99
АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОВІТРЯНО-ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЇЇ КОРИГУВАННЯ PDF
S. Т. Poltorak, V. V. Dovbnya, О. О. Morozov, А. О. Pozhydayev, Т. А. Sutyushev 100-105
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА ПРОВЕДЕННЯ СИЛОВОЇ ФАЗИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
L. V. Rozanova 106-113
ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО УРЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ГРОМАДЯН КРАЇНИ PDF
G. А. Drobakha, М. О. Yermoshyn, Ye. B. Smyrnov 114-118
ШЛЯХИ ПРИВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ МВС УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО КУЛЬТУРУ” PDF
B. D. Borodin 119-122
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПЛАВАЮЧОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ПОВЕНЕЙ PDF
S. М. Dyundyk, S. P. Mazin, І. L. Strashnyi 123-130
АНАЛІЗ ВПЛИВОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
S. D. Cherkashyn 131-136