DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/2/143960

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ІСНУЮЧОГО РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ДО ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ПО ЗНЕШКОДЖЕННЮ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ

V. V. Ovcharenko

Анотація


Розглянуто методику оцінювання існуючого рівня підготовленості військовослужбовців
підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ до виконання бойових завдань по
знешкодженню озброєних злочинців та підготовки пропозицій керівнику (командиру) для прийняття
обґрунтованого рішення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : закон України від 26.03.1992 р. № 2236-11 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про затвердження Положення про військові частини спеціального призначення військ внутрішньої та конвойної охорони : постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. № 137.

Тимчасове положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин мiлiцiї, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України від 05.07.2005 р. № 521 [зареєстровано в Міністерстві юстиції за № 835/11115 від 01.08.2005 р.].

Програма бойової та спеціальної підготовки особового складу частин і підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України [затв. наказом командувача ВВ МВС України від 18.10.2004 р. № 438].

Про затвердження Положення про порядок проведення інспектувань та підсумкових перевірок управлінь територіальних командувань, з’єднань та військових частин внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України від 21.11.2003 р. № 1401.

Про затвердження Програми інспектувань та комплексних контрольних перевірок управлінь територіальних командувань, з’єднань і військових частин внутрішніх військ МВС України на 2010 рік : наказ командувача ВВ МВС України від 18.02.2010 р. № 53.

Про затвердження та введення в дію керівництв з оцінювання бойової та гуманітарної підготовки, морального і психологічного стану та військової дисципліни, стану озброєння та військової техніки, стану військового тилу, медичного забезпечення у внутрішніх військах МВС України : наказ командувача ВВ МВС України від 23.05.1997 р. № 186.

Положення про здачу кваліфікаційних іспитів військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України на право носити Краповий берет : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 17.05.2008 р. № 200.

Про затвердження Збірника нормативів з бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України : наказ командувача ВВ МВС України від 29.11.2002 р. № 531.

Про затвердження Програми та умов перевірки особового складу управлінь територіальних командувань, з’єднань і військових частин внутрішніх військ МВС України з фізичної підготовки : наказ командувача ВВ МВС України від 29.04.2004 р. № 192.

Городнов В. П. Методика кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 226 с.

Городнов В. П. Прогнозування динаміки показників процесу вогневих контактів для оцінювання підготовленості військовослужбовців підрозділів спеціального призначення до виконання бойового завдання по знешкодженню озброєних злочинців / В. П. Городнов, С. М. Свистович, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2010. – № 2. – С. 40–44.

Городнов В. П. Методика прогнозу результатів виконання військовослужбовцями підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців / В. П. Городнов, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2010. – Вип. 04 (26). – С. 211–217.
Copyright (c) 2020 V. V. Ovcharenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР