DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/2/143980

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА ПРОВЕДЕННЯ СИЛОВОЇ ФАЗИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

L. V. Rozanova

Анотація


Розглянуто моделювання бойового (службово-бойового) застосування військ, моделі прийняття
рішень та інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень на сучасному етапі.
Запропоновано варіант моделювання системи інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття
рішень під час виконання внутрішніми військами службово-бойових завдань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства

внутрішніх справ України : закон України від

03.1992 р. № 2235-XII // Відомості

Верховної Ради України. – 1992. – № 29.

Концепція розвитку внутрішніх військ

МВС України на період до 2015 року : наказ

Міністра внутрішніх справ України від

11.2006 р. № 1167.

Настанова про дії органів, підрозділів

внутрішніх справ, з’єднань, військових частин

внутрішніх військ, вищих навчальних закладів

МВС України з ліквідації масових заворушень :

наказ Міністра внутрішніх справ України від

11.2003 р. № 1345.

Полторак С. Т. Основи застосування

внутрішніх військ МВС України у спеціальних

операціях : навч. посіб. / С. Т. Полторак,

О. В. Лавніченко, В. Т. Чупрун. – Х. : ВІ ВВ

МВС, 2003. – 116 с.

Моделювання бойових дій військ (сил)

протиповітряної оборони та інформаційне

забезпечення процесів управління ними (теорія,

практика, історія розвитку) : моногр. /

[В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин

та ін.] – Х. : ХВУ, 2004. – 409 с.

Городнов В. П. Методи кількісної оцінки

рішень та моделювання службово-бойових дій

частин і підрозділів внутрішніх військ : навч.

посіб. / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС

України, 2006. – 266 c.

Городнов В. П. Теоретические основы

моделирования микроэкономических и других

процессов и систем : моногр. / В. П. Городнов. –

Х. : Акад. ВВ МВД Украины, 2008. – 484 c.

Теоретичні основи інформаційноаналітичного забезпечення процесів охорони

державного кордону (у контексті завдань

національної безпеки України в прикордонній

сфері : моногр. / [В. П. Городнов, М. М. Литвин,

Д. В. Іщенко, В. А. Кириленко]. – Хмельницький

: НАДПС України, 2009. – 473 с.

Дробаха Г. А. Оперативне застосування та

тактика дій внутрішніх військ : курс лекцій.

Частина 1. Основи службово-бойового

застосування внутрішніх військ. /

Г. А. Дробаха, О. В. Лавніченко. – X. : Акад.

ВВ МВС України, 2008. – 418 с.

Використання інформаційних технологій

та телекомунікаційних систем в процесі

управління військами : навч. посіб. /

[Г. А. Дробаха, С. І. Скрипнюк, Є. Г. Башкатов,

Л. В. Розанова]. – Х. : Акад. ВВ МВС України,

– 337 с.

Теорія прийняття рішень органами

військового управління : моногр. /

[В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, Г. А. Дробаха та

ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова]. – Х. :

ХУ ПС, 2008. – 545 c.

Довбня В. В. Особливості інформаційного

забезпечення у внутрішніх військах МВС

України / В. В. Довбня // Честь і закон. – 2009. –

№ 4. – С. 4–12.

Протасенко К. О. Інформаційне забезпечення

діяльності внутрішніх військ та аналіз його

основних проблем / К. О. Протасенко // Честь і

закон. – 2008. – № 1. – С. 32–35.

Блюмин С. Л. Модели и методы

принятия решений в условиях неопределенности

/ С. Л. Блюмин, И. А. Шуйкова. – Липецк : ЛЭГИ,

– 138 с.

Теория выбора и принятия решений : учеб.

пособие / [И. М. Макаров, Т. М. Виноградская,

А. А. Рубинский, В. Б. Соколов]. – М. : Наука,

– 328 с.
Copyright (c) 2021 L. V. Rozanova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР