DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/2/143981

ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО УРЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ГРОМАДЯН КРАЇНИ

G. А. Drobakha, М. О. Yermoshyn, Ye. B. Smyrnov

Анотація


Розглянуто існуючий стан питань нормативно-правового урегулювання протидії негативному
інформаційно-психологічному впливу в Україні та зарубіжних країнах. Виявлено недоліки наявної
нормативно-правової бази та визначено можливі напрямки її вдосконалювання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барановский А. Информационная война

вокруг конфликта в Южной Осетии: анализ и

выводы [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.osetinfo.ru/main/194

Воєнна доктрина України [затв. Указом

Президента України від 15.06.2004 р. № 648]. –

с.

Доктрина информационной безопасности

Российской Федерации (09.09.2000 р.)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim

_bezop/doctr.shtm

Доктрина інформаційної безпеки України

[затв. Указом Президента України від

07.2009 р. № 514]. – 7 с.

Про правовий режим воєнного стану :

закон України від 06.04.2000 р. № 1647-ІІІ

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

Леваков А. Информационная

безопасность в США: проблемы и решения

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://freelance4.narod.ru/IS_USA.htm

Об утверждении Инструкции о порядке

организации и проведения идеологической работы

в пограничных войсках республики Беларусь :

приказ Государственного комитета пограничных

войск Республики Беларусь от 16 января 2007 г.

№ 492 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://old.bankzakonov.com/obsch/razdel77/timc1/

lazv0008.htm

Карякин В. Наступила эпоха следующего

поколения войн – информационно-сетевых

войн [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://nvo.ng.ru/concepts/2011-04-22/1_new_wars.html
Copyright (c) 2020 G. А. Drobakha, М. О. Yermoshyn, Ye. B. Smyrnov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР