DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/2/143985

АНАЛІЗ ВПЛИВОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

S. D. Cherkashyn

Анотація


Проведено аналіз властивостей деяких спеціальних засобів, що перебувають на озброєнні
правоохоронних органів провідних країн світу. Проаналізовано основні властивості, що визначають
доцільність застосування певного спеціального засобу під час масових заворушень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : офіц. текст //

Відомості Верховної Ради України. – 1996. –

№ 30. – Ст. 141.

Конвенція про захист прав людини і

основоположних свобод (від 04.11.1950 р.) //

Офіційний вісник України. – 1998. – № 13.

Про міліцію : закон України від

12.1990 р. № 565-ХІІ // Відомості Верховної

Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх

військ з воєнно-наукових питань /

О. М. Шмаков. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х. :

Акад. ВВ МВС України, 2009. – 518 с.

Про затвердження Правил застосування

спеціальних засобів при охороні громадського

порядку : постанова Ради Міністрів Української

РСР від 27.02.1991 р. № 49. – 6 с.

Біленко О. І. Підвищення стабільності

дульної швидкості поражаючих елементів

кінетичної зброї несмертельної дії / О. І. Біленко,

В. В. Пащенко // Збірник наукових праць

Академії внутрішніх військ МВС України. –

– Вип. 2 (16). – С. 5–10.

Захматов В. Д. Спеціальні засоби та масові

безпорядки (міжнародний досвід та нові

розробки) / В. Д. Захматов, В. О. Заросило //

Правова система: теорія і практика. – 2008. –

№ 1. – С. 37–39.

Рекомендації по застосуванню спеціальних

засобів сльозоточивої дії : навч.-метод. посіб. /

[В. В. Мельниковський, В. І. Плахотя,

О. М. Тогочинський, А. В. Чухлатий]. – Х. :

Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 47 с.

Зброя на нетрадиційних принципах дії

(стан, тенденції, принцип дії та захист від неї) :

моногр. / [О. П. Ковтуненко, В. В. Богучарський,

В. І. Слюсар, П. М. Федоров]. – Полтава : Вид-во

ПВІЗ, 2006. – 193 с.

Пентагон вооружается микроволновыми

пушками [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

www.de.afrl.af.mil/Factsheets/ActiveDenial.pdf

(формат PDF, анг.).
Copyright (c) 2019 S. D. Cherkashyn

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР