DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144339

ОГЛЯД ІСНУЮЧОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

I. F. Rolin, I. E. Morozov, V. O. Temnikov, O. A. Aleksandrov

Анотація


Наведено аналіз існуючих елементів (принципів, моделей, умов) теорії тилового забезпечення дій військ. Зроблено висновок про їх недостатність для формування раціональної системи тилового забезпечення внутрішніх військ.


Ключові слова


теорія тилового забезпечення, параметри системи тилового забезпечення.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ролін, І. Ф. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 75–82.

Ролін, І. Ф. Показники тилової обстановки у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру державного рівня [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Честь і закон. – 2011. – № 3. – С. 63–71.

Ролін, І. Ф. Методичний підхід до визначення навантаження на систему тилового забезпечення дій внутрішніх військ під час проведення режимно-карантинних заходів [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2011. – № 4. – С. 54–63.

Ролін, І. Ф. Моделювання оперативнотилової обстановки під час дій угруповання внутрішніх військ у протидиверсійній спеціальній операції [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2012. – № 3. – С. 36–47.

Философская энциклопедия : в 5 т. [Текст]. – М. : Сов. энциклопедия, 1965. – 1968.

Новиков, А. М. Методология [Текст] : учеб. пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М. : СИНТЕГ. – С. 67.

Осетров, А. В. Основные элементы научно-методического аппарата военнотеоретических исследований [Текст] / А. В. Осетров, С. А. Богданов // Военная мысль. – 2008. – № 7. – С. 62–69.

Шмаков, О. М. Роль загальнонаукових і спеціальних методів у дослідженнях з воєнних наук [Текст] / О. М. Шмаков, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2009. – № 2. – С. 3–9.

Войсковой и армейский тыл [Текст] : учебник / Н. А. Малюгин, А. К. Мыльников, В. И. Янов и др. – М. : Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, 1986. – 296 с.

Абрамов, К. Н. Войсковой тыл [Текст] : учебник / К. Н. Абрамов. – Л. : Воен. акад. тыла и транспорта, 1986. – 288 с.

Тыловое и техническое обеспечение частей и подразделений внутренних войск при чрезвычайных ситуациях и в военное время [Текст] : учеб. пособие / Ю. Г. Межаков, Д. А. Баткин, В. М. Баранов и др. – Х. : ХВВУТ МВД СССР, 1989. – 180 с.

Голушко, И. М. Основы моделирования и автоматизации управления тылом [Текст] / И. М. Голушко, М. В. Варламов. – М. : Воениздат, 1982. – 237 с.

Ткаченко, В. В. Військовий тил [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ткаченко. – К. : Нац. акад. оборони України, 2000. – Ч. І. Основи військового тилу. – 308 с.

Ткаченко, В. В. Військовий тил [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ткаченко. – К. : Нац. акад. оборони України, 2001. – Ч. ІІ. Тилове забезпечення бригади, полку. – 360 с.

Технічне забезпечення військ (сил) в операції і бою [Текст] / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін, М. Ф. Єжеєв та ін. – К. : Нац. акад. оборони України, 2001. – Ч. 1. – 639 с. 16. Вентцель, Е. С. Исследование операций [Текст] / Е. С. Вентцель. – М. : Сов. радио, 1972. – 552 с.
Copyright (c) 2020 I. F. Rolin, I. E. Morozov, V. O. Temnikov, O. A. Aleksandrov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР