Том 1, № 44 (2013)

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ PDF
V. S. Moldavchuk 4-10
ДОЦIЛЬНА СТРУКТУРА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИНЕННЯ ВНУТРIШНIХ ВIЙСЬК PDF
О. М. Shmakov 11-13
ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СКЛАДІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ДЕРЖАВИ У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ В УМОВАХ ВТРУЧАННЯ МИРОТВОРЧИХ СИЛ PDF
H. М. Miroshnychenko 14-16
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “БЕЗПЕКА” У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧ PDF
S. О. Kashtelian 17-21
УТОЧНЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ТЕОРІЇ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
О. V. Lavnichenko, S. О. Hodlevskyi, К. Yu. Hunbin 22-27
СИСТЕМА ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СЛЬОЗОТОЧИВОЇ ДІЇ ПРОТИ УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
V. М. Batsamut, S. D. Cherkashin 28-33
ОГЛЯД ІСНУЮЧОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF (English)
I. F. Rolin, I. E. Morozov, V. O. Temnikov, O. A. Aleksandrov 34-39
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВІДКИ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ PDF
М. М. Orlov, О. S. Nadtochyi, R. О. Honchar 40-48
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ДІЙ ВІЙСЬКОВИХ УГРУПОВАНЬ ПІД ЧАС ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ PDF
О. V. Lavnichenko, V. P. Varakuta, І. S. Luhovskyi, О. V. Kryvenko 49-58
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІСНУЮЧОГО РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ПІДРОЗДІЛУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ І ДІЙ ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ ПІ PDF
V. P. Gorodnov, V. V. Ovcharenko, V. V. Yemanov 59-65
УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У СИСТЕМІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О. V. Khatsayuk 66-72
ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ PDF
V. E. Kozlov, О. М. Salnikov 73-76
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОГОВОРІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ PDF
О. V. Kryvenko, М. P. Urshajovych 77-79
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
L. F. Tovma, М. V. Romanenko 80-82
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛУЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК З УРАХУВАННЯМ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНАХ ЇХ ПОСТІЙНОЇ ДИСЛОКАЦІЇ ТА ВАЖЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ У РАЙОНАХ ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
S. Т. Poltorak, Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut 83-90
ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ МОЖЛИВОЇ УРАЖЕНОСТІ ЕКІПАЖУ БОЙОВОЇ КОЛІСНОЇ МАШИНИ ЗА МІСЦЕМ ЙОГО РОЗТАШУВАННЯ У РАЗІ ПІДРИВУ НА МІНІ PDF
V. P. Pisarev 91-93
ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА ЇХ АДАПТАЦІЮ ДО ОСОБЛИВИХ УМОВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. І. Lipatov, V. І. Pasichnyk 94-98