DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144341

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ДІЙ ВІЙСЬКОВИХ УГРУПОВАНЬ ПІД ЧАС ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ

О. V. Lavnichenko, V. P. Varakuta, І. S. Luhovskyi, О. V. Kryvenko

Анотація


Проаналізовано сучасні способи дій військових угруповань держави зі знешкодження незаконних збройних формувань. Запропоновано принципи вибору цих способів за критерієм їх доцільності як кінцевого результату та перерозподілу функцій між військовими збройними формуваннями під час проведення спеціальних операцій у внутрішньому збройному конфлікті.

Ключові слова


незаконне збройне формування, способи бойових дій, внутрішня безпека, збройна боротьба, спеціальна операція, внутрішній збройний конфлікт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барыкин, В. М. Локальные войны на современном этапе [Текст] / В. М. Барыкин // Военная мысль. – 1994. – № 6. – С. 7–11.

Булгаков, В. В. Вооруженный конфликт: формы и способы действий [Электронный ресурс] / В. М. Булгаков. – Режим доступа : www.conflictolog.isras.ru

Герасимов, А. В. Внутренние вооруженные конфликты в современном мире: политико-правовой анализ / А. В. Герасимов // Интернет-издание журн. “Проблемы МСУ”. – № 4 (16) [Электронный ресурс]. – Режим доступа до журн. : www. samoupravlenie. ru

Довбня, В. В. Дослідження можливостей підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ в ході естафетного пошуку в умовах гірсько-пустельної місцевості [Текст] : тези доп. наук.-практ. конф., 2007 р. / В. В. Довбня, Т. А. Сутюшев, І. І. Приходько. – X. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – С. 44–45.

Воробьев, И. Н. Слагаемые контртеррористической операции [Электронный ресурс] / И. Н. Воробьев. – Режим доступа : www.nvo.ng.ru

Воробьев, И. Н. Новый виток в развитии тактики [Электронный ресурс] / И. Н. Воробьев. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/ articles/2003/03klinko.htm

Лавніченко, О. В. Способи бойового застосування сил спеціального призначення внутрішніх військ МВС України [Текст] / О. В. Лавніченко. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2000. – 179 с.

Теорія і практика службово-бойового застосування внутрішніх військ МВС України [Текст] : звіт про НДР [Розд. 3] / Військ. ін-т ВВ МВС України; І. І. Мусієнко. – Х., 2000.

Теорія і практика службово-бойового застосування внутрішніх військ МВС України [Текст] : звіт про НДР [Розд. 2] / Військ. ін-т ВВ МВС України; С. Є. Кучерина. – Х., 2000.

Кечев, М. О. Методика оцінки співвідношення сил у внутрішньому збройному конфлікті [Текст] / М. О. Кечев, І. О. Кириченко // Збірник наукових праць. – Х. : ХВУ, 2001. – Вип. № 8 (38). – С. 11–17.

Лукічов, В. Л. Рекомендації щодо бойового застосування ОМБР при прикритті та розгортанні армійського корпусу у початковий період війни [Текст] / В. Л. Лукічов. – Х. : ХВУ, 2001. – 180 с.

Калінін, І. О. Задача оптимізації бойового порядку системи спостереження при організації контрдиверсійної та контртерористичної охорони об’єктів [Текст] / І. О. Калінін // Честь і закон. – 2003. – № 2. – С. 3–6.

Довбня, В. В. Методика оцінки можливостей угруповання внутрішніх військ щодо знешкодження незаконного збройного формування в умовах надзвичайного стану [Текст] / В. В. Довбня. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 234 с.

Шмаков, О. М. Види, форми і способи діяльності і дій внутрішніх військ [Текст] / О. М. Шмаков, О. В. Лавніченко // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – № 4. – С. 10–19.

Барынькин, В. М. Силы специальных операций и способы борьбы с ними [Текст] / В. М. Барынькин, С. Л. Велесов, В. Л. Кадацкий // Военная мысль. – 2001. – № 2. – С. 12–17.
Copyright (c) 2019 О. V. Lavnichenko, V. P. Varakuta, І. S. Luhovskyi, О. V. Kryvenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР