DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144342

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІСНУЮЧОГО РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ПІДРОЗДІЛУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ І ДІЙ ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ ПІ

V. P. Gorodnov, V. V. Ovcharenko, V. V. Yemanov

Анотація


Розглянуто методичний підхід до оцінювання існуючого рівня підготовленості військовослужбовця підрозділу спеціального призначення для виконання завдань під час проведення спеціальних заходів і дій зі знешкодження озброєних злочинців та інших осіб, які становлять підвищену суспільну небезпеку, з метою підготовки пропозицій керівнику (командиру) для прийняття обґрунтованого рішення.

Ключові слова


оцінювання, прогнозування, військовослужбовець, озброєний злочинець, бойове завдання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : Закон України від 26.03.1992 р. № 2236-11 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про затвердження Положення про військові частини спеціального призначення військ внутрішньої та конвойної охорони : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. № 137.

Тимчасове положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин мiлiцiї, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України від 05.07.2005 р. № 521 [зареєстр. у Міністерстві юстиції за № 835/11115 від 01.08.2005 р.].

Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 04.11.1991 р. № 1777-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

Про порядок проведення інспектувань (перевірок) Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших військових формувань Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових формувань Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України (затв. Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України 06.02.2008 р. № 1- 1/239).

Про затвердження Положення про порядок проведення інспектувань та підсумкових перевірок управлінь

Проблеми навчання та підготовки кадрів ISSN 2078-7480. Честь і закон № 1 (44)/2013 65 територіальних командувань, з’єднань та військових частин внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України від 21.11.2003 р. № 1401.

Про затвердження Інструкції про порядок проведення інспекційних заходів : наказ МО України від 02.12.2005 р. № 716.

Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення інспектування (інспекторських перевірок) у Державній прикордонній службі України : наказ Адміністрації ДПС України від 30.04.2004 р. № 357.

Про затвердження та введення в дію керівництв з оцінювання бойової та гуманітарної підготовки, морального і психологічного стану та військової дисципліни, стану озброєння та військової техніки, стану військового тилу, медичного забезпечення у внутрішніх військах МВС України : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 23.05.1997 р. № 186.

Положення про здачу кваліфікаційних іспитів військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України на право носити Краповий берет : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 17.05.2008 р. № 200.

Городнов, В. П. Прогнозування динаміки показників процесу вогневих контактів для оцінювання підготовленості військовослужбовців підрозділів спеціального призначення до виконання бойового завдання по знешкодженню озброєних злочинців [Текст] / В. П. Городнов, С. М. Свистович, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2010. – № 2. – С. 40–44.

Городнов, В. П. Методика прогнозу результатів виконання військовослужбовцями підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців [Текст] / В. П. Городнов, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х. : ХУПС, 2010. – Вип. 4 (26). – С. 211–217.

Овчаренко, В. В. Методика оцінювання існуючого рівня підготовленості військовослужбовців підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ до виконання бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців [Текст] / В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 51–59.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] : учебник / Е. С. Вентцель.– 4-е изд., стер. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1969. – 576 с. – (Пробл. науки и техн. прогресса).
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, V. V. Ovcharenko, V. V. Yemanov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР