DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144347

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

L. F. Tovma, М. V. Romanenko

Анотація


Запропоновано напрями вдосконалювання системи матеріального забезпечення внутрішніх військ МВС України

Ключові слова


матеріальне забезпечення, ресурси, напрями вдосконалювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : указ Президента України від 29.12.2012 р. № 771/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-12

Реформа внутрішніх військ потрібна була ще позавчора. Прес-служба Рахункової палати [розглянуто Колегією Рахункової палати 21.12.2011 р.] [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/printable_arti cle/16738809;jsessionid=086DB9CCC88C5427FC 9DE07FAE71D859

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в мирний час [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 12.09.2012 р. № 790. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/z1693-12 (11.01.2013). – Загол. з екрана.

Волкова, Е. Основные проблемы управления материальными запасами [Текст] / Е. Волкова, Г. А. Портнова // Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах / Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2007. – С. 288, 290.

Гороховський, Є. Тил Збройних Сил України: надійність в ім’я боєздатності [Текст] / Є. Гороховський // Військо України. – 2011. – № 1. – С. 26–29.

Іщенко, О. В. Орган управління системою матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, яким йому бути? [Електронний ресурс] / О. В. Іщенко. – Режим доступу : http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/kolonk aavtora/3109-2010-09-27-09-18-56 (11.01.2013). – Загол. з екрана.

Кивлюк, В. С. Погляди на формування та функціонування системи матеріальнотехнічного забезпечення Збройних Сил України [Текст] / В. С. Кивлюк // Наука і оборона. – 2006. – № 2. – С. 22–27.

Романченко, І. С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України [Текст] / І. С. Романченко, В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2007. – № 4. – С. 22–27.

Ролін, І. Ф. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 75–82. 10. Хазанович, О. І. Система матеріальнотехнічного забезпечення. Ретроспектива розвитку та напрямки удосконалення / О. І. Хазанович // Наука і оборона. – 2007. – № 1. – С. 53–57.
Copyright (c) 2020 L. F. Tovma, М. V. Romanenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР