DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144349

ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ МОЖЛИВОЇ УРАЖЕНОСТІ ЕКІПАЖУ БОЙОВОЇ КОЛІСНОЇ МАШИНИ ЗА МІСЦЕМ ЙОГО РОЗТАШУВАННЯ У РАЗІ ПІДРИВУ НА МІНІ

V. P. Pisarev

Анотація


Запропоновано математичну модель оцінювання ураженості екіпажу у разі підриву на міні. З використанням чисельних методів проведено розрахунки щодо ступеня ураженості людини за місцем її розташування залежно від відстані її до місця підриву.

Ключові слова


бойова колісна машина, математична модель підриву на міні, прискорення, заряд, ступінь ураженості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Федосеев, С. Специальные, бронированные, транспортные [Текст] / С. Федосеев // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. – 2012. – № 10. – С. 2–7.

Федосеев, С. “Булат” дает защиту [Текст] / С. Федосеев // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. – 2012. – № 12. – С. 2–5.

Пісарєв, В. П. Можливості транспортного засобу з гальмування за відсутністю пробою підвіски [Текст] / В. П. Пісарєв // Вісник НТУ “ХПІ”. Темат. випуск “Автомобіле- і тракторобудування” : зб. наук. пр. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2011. – № 56. – С. 29–33.

Цзе, Ф. С. Механические колебания [Текст] / Ф. С. Цзе, И. Е. Морзе, Р. Т. Хинкл. – М. : Машиностроение, 1966. – 507 с.

Покровский, Г. И. Взрыв и его применение [Текст] / Г. И. Покровский. – М. : Воениздат, 1960. – 67 с. 6. Покровский, Г. И. Взрыв [Текст] / Г. И. Покровский. – 4-е изд. – М. : Недра, 1980. – 192 с.
Copyright (c) 2019 V. P. Pisarev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР