Normative-legislative regulation of the legal status of servicemen

Authors

  • О. V. Kryvenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/2/145815

Abstract

This article grounds the improvement directions for normative-legislative regulation of the legal status of servicemen. Concrete actions for improvement of the legal status of servicemen are suggested and considered.

References

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : закон України від 26.03.1992 р. // Законодавство України з питань військової сфери. Збірник законів та нормативно-правових актів. – К. : АзимутУкраїна, 2003.

Юридична енциклопедія / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 2003. – Т. 5. – С. 44.

Пашинський В. Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні / В. Пашинський // Право України. – 2005. – № 4. – С. 39–42.

Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України : закон України від 24.03.1999 р. № 549-XIV (зі змінами).

Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : закон України від 07.03.2002 р. № 3099-ІІІ (зі змінами).

Про Державну прикордонну службу України : закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: закон України від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ (зі змінами).

Про державну службу: закон України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ (зі змінами).

Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ (зі змінами).

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. (зі змінами).

Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі : постанова Верховної Ради України від 23.06.1995 р. № 243/95-ВР.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (зі змінами).

Про дисциплінарний статут Збройних Сил України : закон України від 24.03.1999 р. № 551-XIV (зі змінами).

Кириченко І. Шляхи вдосконалювання наукового супроводу службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку / І. О. Кириченко, В. Ю. Богданович, В. В. Крутов, О. М. Крюков, В. К. Майборода, О. М. Морозов, Б. М. Олексієнко, Л. М. Пелепейченко, Л. А. Пономаренко, А. І. Семенченко, О. П. Снігерьов, О. В. Тімченко, О. М. Шмаков // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – № 1. – С. 3–23.

Питання розвитку Збройних Сил України : указ Президента України від 28.05.2009 р. № 356/209.

Issue

Section

Articles