DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/4/149046

МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ШТАБІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

S. О. Levсhenko, М. М. Orlov, V. І. Vorobyov

Анотація


Розроблено методику оцінювання служби штабів внутрішніх військ і визначено напрямки її вдосконалювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Военный энциклопедический словарь / под ред. С. Ф. Ахромеева. – М. : Воениздат, 1986. – С. 679.

Советская военная энциклопедия: в 8 т. / под ред. Н. В. Огаркова. – М. : Воениздат, 1979. – Т. 7. – С. 389.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань / О. М. Шмаков. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – С. 264.

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: закон України від 26.03.1992 р. № 2235-XII (із змінами, внесеними на 21.12.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29.

Цветков В. М. Безопасность полетов летательных аппаратов / В. М. Цветков. – Киев : КВВАИУ, 1985. – 164 с.

Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1991. – 256 с.

Статути Збройних Сил України. – К. : М-во оборони України, 2004. – 499 с.

Орлов М. М. Методика оцінювання інформаційного навантаження на органи управління внутрішньої зони системи управління оперативно-тактичного рівня / М. М. Орлов // Зб. наук. пр. ХВУ. Вип. 6 (53). – Х. : ХВУ, 2004. – С. 12–16.

Орлов М. М. Методика визначення показника якості роботи органу управління встановленої структури / М. М. Орлов // Системи озброєння і воєнна техніка. Вип. (1/9). – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил, 2007. – С. 56–60.
Copyright (c) 2020 S. О. Levсhenko, М. М. Orlov, V. І. Vorobyov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР